Cilt 45, Sayı 3

Eylül 2007
(7) Özgün Araştırma, (1) Olgu Sunumu

Özgün Araştırma

Radius Distal Uç Kırıklarının Tedavi Yöntemleri
 • Deniz Gülabi
 • Hüseyin Botanlıoğlu
 • Cemal Kural
 • İbrahim Kaya
Med Bull Haseki 2007; 45: 133-139
Erişkinde İdyopatik Trombositopenik Purpura (ITP) Tanı ve Tedavi
 • Umut Demirci
 • Ayşegül Zobi Akpolat
 • İsmail Cengiz
 • Ümit B. Üre
 • M. Kemal Serez
 • A. Kadir Ergen
 • A. Baki Kumbasar
Med Bull Haseki 2007; 45: 140-148
Hastane Otomasyon Programları ve 2007 Yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan Aylarında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Yatış Verilen Hastaların Kliniklere Göre Dağılımı, Ortalama Yatış Süreleri ve Demografik Özellikleri
 • Tuna Şengöz
 • Mustafa Yenigün
 • Ali Fuat Yalvaç
 • Ahmet Yıldırım
 • İsmail Cengiz
 • Semiha Baysoy
Med Bull Haseki 2007; 45: 151-155
Akut Koroner Sendromda Diyabetin Serum Potasyum Konsanrasyonları ile Olan İlişkisi
 • Makbule Ulusoy
 • Yeliz Zıhlı
 • Aylin Ayer
 • Yeşim Gürkan
 • Hikmet Feyizoğlu
 • Namik Yiğit
 • Zekai Kuyubaşı
 • Mesut Ayer
Med Bull Haseki 2007; 45: 156-161
Tip II Diabetes Mellitus ve Obezitede Leptin Düzeyleri
 • Alev Kural
 • Berna Aslan
 • Nezaket Eren
 • Şebnem Ciğerli
 • Macit Koldaş
Med Bull Haseki 2007; 45: 162-168
Yoğun Bakım Ünitelerinden İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerde Meropenem Etkinliği
 • Emine Küçükateş
 • Erhan Kansız
 • Nazmi Gültekin
Med Bull Haseki 2007; 45: 169-174
Yaşlı Hastada İndapamide Bağlı Ciddi Hiponatremi ve Hipopotasemi Olgusu Nedeni ile Literatörün Gözden Geçirilmesi
 • Özgür Tanrıverdi
Med Bull Haseki 2007; 45: 175-177

Olgu Sunumu

Olgu Sunumu: Larsen Sendromu
 • Emel Ataoğlu
 • Ayşe Ayaz Özkul
 • Fethiye İnan
 • Murat Elevli
Med Bull Haseki 2007; 45: 178-181

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar