Cilt 45, Sayı 2

Haziran 2007
(5) Özgün Araştırma, (3) Olgu Sunumu, (1) Derleme

Derleme

Kronik Böbrek Yetmezliğinde Fosfor Kontrolü
 • Rümeyza Kazancıoğlu
Med Bull Haseki 2007; 45: 79-86

Özgün Araştırma

Tip II Diabetik Hastalarda Komplikasyonlarla Serum CRP ve Fibrinojen Arasındaki İlişki
 • Sibel Yanmaz Akın
 • Şencan Acar
 • Zeynep Ermiş Karaali
 • Şennur Budak Köse
 • Mehmet Burak Aktuğlu
 • Şule Poturoğlu
 • Taner Alioğlu
 • Mehmet Kendir
Med Bull Haseki 2007; 45: 87-93
Akut Koroner Sendromlu Olgularda Görülen Metabolik Sendrom İnsidansı ve Cinsiyet Üzerindeki Dağılım Farklılıkları
 • Hasan Hacıosman
 • Sibel Yanmaz Akın
 • Zeynep Ermiş Karaali
 • Şennur Budak Köse
 • Mehmet Burak Aktuğlu
 • Şule Poturoğlu
 • Taner Alioğlu
 • Mehmet Kendir
Med Bull Haseki 2007; 45: 94-98
Tiroid Disfonksiyonunun Sistatin C Düzeylerine Etkisi
 • Filiz Basınoğlu
 • Yasemin E. Döventaş
 • Macit Koldaş
 • Alev Kural
 • Alper Döventaş
Med Bull Haseki 2007; 45: 99-102
Transrektal Ultrason Eşliğinde Prostat Biyopsisinde Ağrı Kontrolünde Kullanılan İntravenöz Tramadol ile Lokal Lidokain Enjeksiyonunun Karşılaştırması: Prospektif Randomize Bir Çalışma
 • Erhan Sarı
 • Abdulkadir Tepeler
 • Fatih Altunrende
 • Murat Binbay
 • Yalçın Berberoğlu
 • Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Med Bull Haseki 2007; 45: 103-108
Femur İntertrokanterik Bölge Kırıklarının Tedavisinde Dinamik Kompresyon Çivisi ile Osteosentez ve Artroplasti Yöntemlerinin Karşılaştırılması
 • Deniz Gülabi
 • Sevan Sıvacıoğlu
 • Ufuk Talu
 • Hüseyin Botanlıoğlu
 • İbrahim Kaya
 • Cemal Kural
Med Bull Haseki 2007; 45: 109-115

Olgu Sunumu

Fenitoin Tedavisine Bağlı Trombositopeni
 • Fatih Yılmaz
 • Mesut Ayer
 • Hayriye Esra Ataoğlu
 • Süleyman Ahbab
 • Gülnar Gülaçtı
 • Faik Çetin
 • Levent Ü. Temiz
 • Mustafa Yenigün
Med Bull Haseki 2007; 45: 116-118
Unutulmuş Üreteral Stent. Yararlı Bir İşlemin Beklenmeyen Zararlı Sonuçları
 • Abdulkadir Tepeler
 • Mehmet Kaba
 • Emrah Yürük
 • Murat Binbay
 • Yalçın Berberoğlu
 • Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Med Bull Haseki 2007; 45: 119-122
Endokrin Hipertansiyonun Nadir Bir Sebebi; Conn Sendromu ve Retroperitoneal Fibrozis ile Birlikteliği
 • Meryem Tahmaz
 • Tayyibe Saler
 • Özlem Uysal Sönmez
 • Mustafa Kemal Serez
 • A. Kadir Ergen
 • A. Baki Kumbasar
Med Bull Haseki 2007; 45: 123-127

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar