Cilt 45, Sayı 1

Mart 2007
(5) Özgün Araştırma, (3) Olgu Sunumu, (1) Derleme

Derleme

Üst Üriner Sistemde Stent Kullanımı: Derleme
 • Emrah Yürük
 • Ahmet Tefekli
 • Ahmet Y. Müslümanoğlu
Med Bull Haseki 2007; 45: 5-13

Özgün Araştırma

Yetişkin Femur Cisim Kırıklarının İntramedüller Çivileme ile Tedavisi
 • Metin Acıel
 • Tansel Ünsaldı
 • Hayati Öztürk
 • Okay Bulut
Med Bull Haseki 2007; 45: 15-24
Sıkışma Sendromunda Akromion Morfolojisinin Yaşla İlişkisi
 • Hüseyin Botanlıoğlu
 • Deniz Gülabi
 • İbrahim Kaya
 • Cemal Kural
Med Bull Haseki 2007; 45: 25-41
Humerus Psödoartrozlarının Cerrahi Tedavisi
 • Deniz Gülabi
 • Adnan Karaoğlu
 • Hayati Durmaz
 • Hüseyin Botanlıoğlu
 • İbrahim Kaya
 • Cemal Kural
Med Bull Haseki 2007; 45: 42-51
Erişkin Humerus Distal Uç Kırıklarının Cerrahi Tedavisi
 • Deniz Gülabi
 • Mehmet Önen
 • Hayati Durmaz
 • Hüseyin Botanlıoğlu
 • Cemal Kural
Med Bull Haseki 2007; 45: 52-60
Bir Olgu Nedeniyle Çocukluk Çağında Tiroid Folliküler Adenomu
 • Ayşe Ayaz Özkul
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Sakine Türkgeyik
 • Murat Elevli
Med Bull Haseki 2007; 45: 61-64

Olgu Sunumu

Sistemik Lupus Eritematozus'un Ailesel Görünümü
 • Mehmet Kendir
 • Zeynep Ermiş Karaali
 • Taner Alioğlu
 • Şule Poturoğlu
 • Şennur Budak Köse
 • M. Burak Aktuğlu
 • Aydan Taka
Med Bull Haseki 2007; 45: 65-67
Nadir Görülen Bir Akut Batın Nedeni: Gastrointestinal Stromal Tümör Perforasyonu
 • Yüksel Aydın
 • Yavuz Kurt
 • Ali Ülker Filiz
 • Özgür Tanrıverdi
 • Sezai Demirbaş
 • Mehmet Yıldız
Med Bull Haseki 2007; 45: 68-71
Çocukluk Çağında Kronik Renal Yetmezlikli Bir Olguda Hemodiyaliz Sonrası Priapizm Gelişimi
 • Abdülkadir Tepeler
 • Ünsal Özkuvancı
 • Adem Tok
 • Erhan Sarı
 • Muzaffer Akçay
 • Yalçın Berberoğlu
 • Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Med Bull Haseki 2007; 45: 72-74

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar