Cilt 44, Sayı 4

Aralık 2006
(6) Orijinal Makale, (4) Olgu Sunumu

Orijinal Makale

Kronik Hemodiyaliz Hastalarinda Serum Gastrin Düzeylerine Helikobakter Pilori Enfeksiyonunun Etkisi - Orijinal Arastirma
 • Sebnem Cigerli
 • Nermin Saka
 • Nezaket Eren
 • Nihal Yücel
 • Berna Aslan
 • Fatma Turgay
 • Abdülkadir Ünsal
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0
Travmatik Asetabuler Kirik Onarimini Takiben Heterotrofik OsifikasyonuÖnlemeye Yönelik Radyoterapinin Faydasi - Orijinal Arastirma
 • Mehmet Arslan
 • Orhan Kizilkaya
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0
Perkütan Nefrolitotomide Malzemelerin Tekrar Kullaniminin Maliyete Etkisi - Orijinal Arastirma
 • Ahmet Hamdi Tefekli
 • Abdulkadir Tepeler
 • Fatih Altunrende
 • Ömer Sarilar
 • Özcan Nazlican
 • Yalçin Berberoglu
 • Ahmet Yaser Mu¨slu¨manoglu
 • Ahmet Hamdi Tefekli
 • Özcan Nazlican
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0
Over Tümörlerinde Malignite Potansiyelinin Belirlenmesinde Serum D-Dimer Düzeylerinin Rolü - Orijinal Arastirma
 • Mukadder Tayhan
 • Ahmet Çetin
 • Pinar Çilesiz Göksedef
 • Hu¨snu¨ Görgen
 • Murat Api
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0
Hipotiroidik Hastalarda Hormon Replasman Tedavisinin Serum Lipid Düzeylerine Etkisi - Orijinal Arastirma
 • Faik Çetin
 • Su¨leyman Ahbab
 • Hayriye Esra Ataoglu
 • Gu¨lnar Gu¨laçti
 • Fatih Yilmaz
 • Tayyibe Saler
 • Levent Ümit Temiz
 • Mustafa Yenigu¨n
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0
Stabil Olmayan Intertrokanterik Femur Kiriklarinda Primer Bipolar Leinbach Parsiyel Endoprotez Uygulamalari ve Sonuçlari - Orijinal Arastirma
 • Melih Malkoç
 • Cemal Kural
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0

Olgu Sunumu

Perianal Kondilom - Olgu Sunumu
 • Ahmet Kocakusak
 • Haldun Sunar
 • Muzaffer Akinci
 • Mehmet Gülen
 • Ahmet Fikret Yu¨cel
 • Müzeyyen Agtas
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0
Kemigin Paget Hastaligi - Olgu Sunumu
 • Umut Demirci
 • Idris Ince
 • Aysegu¨l Zobi Akpolat
 • Ismail Cengiz
 • Ümit B. Üre
 • Mustafa Kemal Serez
 • Kadir Ergen
 • Abdulbaki Kumbasar
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0
Antikonvulsan Alimini Takiben Gelisen Bir Kawasaki Hastaligi Olgusu - Olgu Sunumu
 • Ayse Ayaz Özkul
 • Sakine Tu¨rkgeyik
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Murat Elevli
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0
Yenidogan Ölümlerinin Önlenebilir Bir Nedeni: Diafragma Hernisi - Olgu Sunumu
 • Filiz Gökcan
 • Ugur Deveci
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar