Cilt 44, Sayı 4

Aralık 2006
(6) Özgün Araştırma, (4) Olgu Sunumu

Özgün Araştırma

Travmatik Asetabuler Kırık Onarımını Takiben Heterotrofik Osifikasyonu Önlemeye Yönelik Radyoterapinin Faydası
 • Mehmet Arslan
 • Orhan Kızılkaya
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0
Perkütan Nefrolitotomide Malzemelerin Tekrar Kullanımının Maliyete Etkisi
 • Ahmet Hamdi Tefekli
 • Abdulkadir Tepeler
 • Fatih Altunrende
 • Ömer Sarılar
 • Özcan Nazlıcan
 • Yalçın Berberoğlu
 • Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0
Over Tümörlerinde Malignite Potansiyelinin Belirlenmesinde Serum D-Dimer Düzeylerinin Rolü
 • Mukadder Tayhan
 • Ahmet Çetin
 • Pınar Çilesiz Göksedef
 • Hüsnü Görgen
 • Murat Api
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0
Hipotiroidik Hastalarda Hormon Replasman Tedavisinin Serum Lipid Düzeylerine Etkisi
 • Faik Çetin
 • Süleyman Ahbab
 • Esra Ataoğlu
 • Gülnar Gülaçtı
 • Fatih Yılmaz
 • Tayyibe Saler
 • Levent Ümit Temiz
 • Mustafa Yenigün
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0
Stabil Olmayan İntertrokanterik Femur Kırıklarında Primer Bipolar Leinbach Parsiyel Endoprotez Uygulamaları ve Sonuçları
 • Melih Malkoç
 • Cemal Kural
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0
Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Serum Gastrin Düzeylerine Helikobakter Pilori Enfeksiyonunun Etkisi
 • Şebnem Ciğerli
 • Nermin Saka
 • Nezaket Eren
 • Nihal Yücel
 • Berna Aslan
 • Fatma Turgay
 • Abdülkadir Ünsal
Med Bull Haseki 2006; 44: 164-169

Olgu Sunumu

Kemiğin Paget Hastalığı
 • Umut Demirci
 • İdris İnce
 • Ayşegül Zobi Akpolat
 • İsmail Cengiz
 • Ümit B. Üre
 • M. Kemal Serez
 • A. Kadir Ergen
 • A. Baki Kumbasar
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0
Antikonvulsan Alımını Takiben Gelişen Bir Kawasaki Hastalığı Olgusu
 • Ayşe Ayaz Özkul
 • Sakine Türkgeyik
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Murat Elevli
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0
Yenidoğan Ölümlerinin Önlenebilir Bir Nedeni: Diafragma Hernisi
 • Filiz Gökcan
 • Uğur Deveci
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0
Perianal Kondilom
 • Ahmet Kocakuşak
 • Haldun Sunar
 • Muzaffer Akıncı
 • Mehmet Gülen
 • Ahmet Fikret Yücel
 • Müzeyyen Ağtaş
Med Bull Haseki 2006; 44: 197-200

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar