Cilt 44, Sayı 3

Eylül 2006
(5) Özgün Araştırma, (4) Olgu Sunumu

Özgün Araştırma

Alkol Tüketimi ve Tıp
 • Mustafa Yenigün
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0
Yenidoğanın Fiziksel Doğum Travmaları
 • Ali Bülbül
 • Füsun Okan
 • Asiye Nuhoğlu
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0
Hemodiyaliz Hastalarında Protein Oksidasyon Ürünleri
 • Alev Kural
 • Cihan Coşkun
 • Yasemin Döventaş
 • Hatice Seval
 • Filiz Basınoğlu
 • Berrin Berçik İnal
 • Macit Koldaş
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0
İnfertil Olgularda Uterin Kavitenin Değerlendirilmesi
 • Deniz Şencan
 • Pınar Çilesiz Göksedef
 • Hüsnü Görgen
 • Ahmet Çetin
 • Cem Dane
Med Bull Haseki 2006; 44: 121-125
Donör Kanlarında ELISA ve IFA Yöntemleri ile Toxoplasma Gondii Antikorlarının Araştırılması
 • Hatice Akay
 • Kadriye Şenel
 • Semra Kuştimur
 • Alaattin Akay
Med Bull Haseki 2006; 44: 138-142

Olgu Sunumu

Serviks Kanserli Bir Olguda Perirenal Ürinoma Gelişimi
 • Yalçın Berberoğlu
 • Fatih Altunrende
 • Abdulkadir Tepeler
 • Ahmet Tefekli
 • Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Med Bull Haseki 2006; 44: 143-145
Medial ve İnferior Uzanımlı Retroorbital Yerleşimli Kavernöz Hemanjiom Olgusunda Antero-Lateral Orbitotomi Yoluyla Kitle Çıkarımı
 • Ertuğrul Tan Yassa
 • Savaş Özay
 • Berker Bakbak
 • Feyza Önder
Med Bull Haseki 2006; 44: 146-149
Bir Favizm Olgusu
 • Çiğdem Kutlu
 • Vecihi Kasım Memili
 • Rümeyza Kazancıoğlu
 • Fuat Şar
Med Bull Haseki 2006; 44: 150-152
4. Ventrikül Yerleşimli Epidermoid Kist Vakası
 • Şerife Başaran
 • Mihriban Gürbüzel
 • Yasemin Özkan Ünüvar
 • Turgay Bilge
 • Mustafa Akçetin
Med Bull Haseki 2006; 44: 153-155

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar