Cilt 44, Sayı 2

Haziran 2006
(4) Özgün Araştırma, (1) Derleme, (4) Olgu Sunumu

Özgün Araştırma

Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Hastaların Sosyodemografik Özelliklerine Göre Değerlendirilmesi
 • Osman Abalı
 • Melek Durukan
 • Nahit Motavallı Mukaddes
 • Özgür Polvan
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0
Henoch Schönlein Purpuralı Çocuklarda Klinik Ve Laboratuar Bulgularının Değerlendirilmesi
 • Nilüfer Deneri Taylan
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Murat Elevli
 • Emel Ataoğlu
 • Macit Koldaş
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0
Nefrotik Sendromlu 100 Olguda Klinik, Laboratuar ve Prognostik Faktörlerin Değerlendirilmesi
 • Ömer Saltan
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Murat Elevli
 • Emel Ataoğlu
 • Macit Koldaş
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0
Adrenal İnsidentalomanın Klinik ve Cerrahi Çeşitliliğinde Klinik Deneyimimiz
 • Mehmet Gülen
 • Ahmet Kocakuşak
 • Muammer Kaya
 • Muzaffer Akıncı
 • Barış Aşıcı
 • A. Hamit Karayağız
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0

Derleme

Halluks Valgus
 • İbrahim Sungur
 • Cemal Kural
 • Murat Yılmaz
 • Haldun Ertürk
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0

Olgu Sunumu

Plazmositom: Olgu Sunumu
 • Çiğdem Kutlu
 • Kudret Keskin
 • Rümeyza Kazancıoğlu
 • Fuat Şar
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0
Meckel-Gruber Sendromu`nun Prenatal Tanısı: Olgu Sunumu
 • Banu Dane
 • Cem Dane
 • Salih Dural
 • Ahmet Çetin
 • Murat Yayla
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0
Santral Sinir Sistemi Tutulumuyla Seyreden Henoch-Schönlein Purpurası Olgu Sunumu
 • Ahmet Omma
 • Adil Sünger
 • Yeşim Gürkan
 • Şamil Gerek
 • Aylin Ayer
 • Emre Osmanbaşoğlu
 • Hikmet Feyizoğlu
 • Makbule Ulusoy
 • Namık Yiğit
 • Zekai Kuyubaşı
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0
Xeroderma Pigmentosum ve Lenfoma Birlikteliği
 • Umut Demirci
 • Ayşegül Zobi Akpolat
 • İsmail Cengiz
 • Ümit B. Üre
 • M. Kemal Serez
 • A. Kadir Ergen
 • A. Baki Kumbasar
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar