Cilt 48, Sayı 1

Mart 2010
(2) Derleme, (5) Orijinal Makale, (5) Olgu Sunumu, (1) Tarihçe

Derleme

Tiroid Nodüllerine Algoritmik Yaklaşım - Derleme
 • Bayram Veyseller
 • Fadlullah Aksoy
 • Fatma Gülüm İvgin Bayraktar
Med Bull Haseki 2010; 48: 1-8
Diş Hekimliği ve Osteoporoz - Derleme
 • Rana Oral
 • Okhan Oral
Med Bull Haseki 2010; 48: 9-13

Orijinal Makale

Periton Diyalizinde Hasta Eğitiminin Öneminin Değerlendirilmesi
 • Meltem Gürsu
 • Derya Topçuoğlu
 • Nurcan Torun
 • Savaş Öztürk
 • Zeki Aydın
 • Sami Uzun
 • Serhat Karadağ
 • Rümeyza Kazancıoğlu
Med Bull Haseki 2010; 48: 14-17
Mediastinal Lenfadenopatilerin Bilgisayarlı Tomografi Paternleri - Özgün Araştırma
 • Ş. Sevil Altunrende
 • M. Kemal Demir
 • Yonca Akgöz Anık
 • Hüseyin Özdemir
Med Bull Haseki 2010; 48: 18-23
Parotis Cerrahisi Tecrübelerimiz: 128 Olgu Analizi - Özgün Araştırma
 • Bayram Veyseller
 • Fadlullah Aksoy
 • Yavuz Selim Yıldırım
Med Bull Haseki 2010; 48: 24-27
Laparoskopik Radikal Prostatektomi Sonuçlarımız - Özgün Araştırma
 • Muzaffer Akçay
 • Murat Binbay
 • Abdulkadir Tepeler
 • Tolga Akman
 • Mehmet Kaba
 • Emrah Yürük
 • Murat Baykal
 • Ahmet Yaşer Müslümanoğlu
 • Ahmet Tefekli
Med Bull Haseki 2010; 48: 28-33
Kolorektal Kanserlerde p16 Ekspresyonu ve Prognostik Parametrelerle Karşılaştırılması - Özgün Araştırma
 • Mihriban Gürbüzel
 • Şerife Başaran
 • Fevziye Kabukçuoğlu
 • Özlem Bozoklu
 • Gülbin Oran
 • İlknur Mansuroğlu
Med Bull Haseki 2010; 48: 34-40

Olgu Sunumu

İzole Dalak Kist Hidatiği: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu
 • Zafer Cenk Koyuncu
 • Mikail Çakır
 • Hasan Lice
 • İshak Sefa Tüzün
Med Bull Haseki 2010; 48: 41-43
AML FAB M4’e Eşlik Eden Sweet Sendromu Olgusu Olgu Sunumu
 • Özger Akarsu
 • Ekmel Burak Özşenel
 • Serdar Kurnaz
 • Mustafa Tuğrul
 • Mesut Ayer
 • Süleyman Coşgun
 • Fuat Şar
 • Rümeyza Kazancıoğlu
 • Savaş Öztürk
Med Bull Haseki 2010; 48: 44-46
Kistik Retroperitoneal Lenfanjiom - Olgu Sunumu
 • Ş. Sevil Altunrende
 • Yonca Akgöz Anık
Med Bull Haseki 2010; 48: 47-49
Hiperakut ‹ntrakraniyal Kanamanın İlk Dakikalardaki Manyetik Rezonans Görüntüleri
 • Ş. Sevil Altunrende
 • Yonca Akgöz Anık
 • M. Emre Altunrende
Med Bull Haseki 2010; 48: 50-52
Olası Bir İlişki: Ülseratif Kolit ve Ailevi Akdeniz Ateşi - Olgu Sunumu
 • Özlem Uysal Sönmez
 • Özgür Tanrıverdi
 • Mustafa Kemal Serez
 • Kadir Ergen
 • Abdulbaki Kumbaşar
Med Bull Haseki 2010; 48: 53-55

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar