Cilt 43, Sayı 2

Haziran 2005
(4) Olgu Sunumu, (7) Orijinal Makale, (1) Derleme, (1) Editöre Mektup

Olgu Sunumu

Erizipel Benzeri Kutanöz Leishmaniasis Olgusu - Olgu Sunumu
 • Ayse Gül Erdogan
 • Deniz Balaban
 • Emine Dervis
 • Aynur Karaoglu
 • S. Gu¨l Barut
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Osteogenezis Imperfekta Tip II - Olgu Sunumu
 • Su¨leyman Bayraktar
 • Emel Ataoglu
 • Seher Tabanli Bayraktar
 • Ayse Ayaz Özkul
 • Halil Sengu¨l
 • Murat Elevli
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Asemptomatik Insidental Eriskin Intestinal Malrotasyon - Olgu Sunumu
 • Mehmet Gu¨len
 • Orçun Oral Sentu¨rk
 • Muzaffer Akinci
 • Ahmet Kocakusak
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Serebellar Hemanjioblastomlar - Olgu Sunumu
 • S. Gu¨l Barut
 • H. Yu¨cel Barut
 • Mustafa Eras
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0

Orijinal Makale

Romatoid Artritli Hastalarda ACCP (Anti-Cyclic Citrullinated Peptide)Düzeyleri - Orijinal Arastirma
 • Derya Gu¨ltekin
 • Hayrettin Cu¨ru¨ksulu
 • Gu¨venç Gu¨venen
 • Hale Aral
 • Incihan Ocakoglu
 • Nilgu¨n Arikan Basaran
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Izofluran, Sevofluran Ve Desfluran Anestezisinin Derlenme Hizi ve Maliyet Üzerine Etkilerinin Karsilastirilmasi - Orijinal Arastirma
 • Nurdan Aydin
 • Yeliz Cengiz
 • Emel Koçer Gu¨r
 • Nedret Ergu¨ven
 • Ecder Özenç
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Konjestif Kalp Yetmezliginde Karvedilol Kullaniminin Güvenlik, Etkinlik ve Tolerabilitesinin Izlendigi Farmakoepidemiyolojik Çalisma - Orijinal Arastirma
 • Behzat Yilsen
 • Sibel Yanmaz Akin
 • Zeynep Ermis Karaali
 • Meral Tasan
 • Cenk Emre Meral
 • Onur Kirkizlar
 • Taner Alioglu
 • Mehmet Kendir
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Hemifasial Spazm ve Blefarospazm Olgularinda Botulinum Toksin A Uygulamalari - Orijinal Arastirma
 • Meral Yilsen
 • Hasan Meral
 • Tuba Aydemir
 • Sibel Çetin
 • Raziye Tiras
 • Feriha Özer
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Kolon Kanserli Hastalarda Plasminojen Aktivatör Inhibitör-1 Düzeyleri - Orijinal Arastirma
 • Özgür Kemik
 • Ahu Sarbay Kemik
 • Sefa Tu¨zu¨n
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Asit Nedeniyle Tetkik Edilen Hastalarin Etiyolojik Dagilimi - Orijinal Arastirma
 • Cenk Emre Meral
 • Zeynep Ermis Karaali
 • Sibel Yanmaz Akin
 • Onur Kirkizlar
 • Sadrettin Özge Erez
 • Pinar Doyar
 • Taner Alioglu
 • Mehmet Kendir
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Diyabetik Ayak Komplikasyonu Bulunan ve Bulunmayan DM'li Hastalarda Serum Interlökin-6 ve HS-CRP Düzeyleri - Orijinal Arastirma
 • Hayrettin Cu¨ru¨ksulu
 • Gu¨venç Gu¨venen
 • Hale Aral
 • Derya Gu¨ltekin
 • Filiz Nartop
 • Nilgu¨n Arikan Basaran
 • Orhan Uzun
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0

Derleme

Akut Romatizmal Ates ve Yenilikler - Derleme
 • isimsiz isimsiz
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0

Editöre Mektup

Hiperlipidemiye Bagli Bir Akut Pankreatit Vakasi - Editöre Mektup
 • Özgu¨r Tanriverdi
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar