Cilt 43, Sayı 2

Haziran 2005
(4) Olgu Sunumu, (7) Orijinal Makale, (1) Derleme, (1) Editöre Mektup

Olgu Sunumu

Erizipel Benzeri Kutanöz Leishmaniasis Olgusu - Olgu Sunumu
 • Ayşe Gül Erdoğan
 • Deniz Balaban
 • Emine Derviş
 • Aynur Karaoğlu
 • S. Gül Barut
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Osteogenezis İmperfekta Tip II - Olgu Sunumu
 • Süleyman Bayraktar
 • Emel Ataoğlu
 • Seher Tabanli Bayraktar
 • Ayşe Ayaz Özkul
 • Halil Şengül
 • Murat Elevli
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Asemptomatik İnsidental Erişkin İntestinal Malrotasyon - Olgu Sunumu
 • Mehmet Gülen
 • Orçun Oral Şentürk
 • Muzaffer Akıncı
 • Ahmet Kocakuşak
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Serebellar Hemanjioblastomlar - Olgu Sunumu
 • S. Gül Barut
 • H. Yücel Barut
 • Mustafa Eras
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0

Orijinal Makale

Romatoid Artritli Hastalarda ACCP (Anti-Cyclic Citrullinated Peptide)Düzeyleri - Orijinal Araştırma
 • Derya Gültekin
 • Hayrettin Cürüksulu
 • Güvenç Güvenen
 • Hale Aral
 • İncihan Ocakoğlu
 • Nilgün Arıkan Başaran
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
İzofluran, Sevofluran Ve Desfluran Anestezisinin Derlenme Hızı ve Maliyet Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma
 • Nurdan Aydın
 • Yeliz Cengiz
 • Emel Koçer Gür
 • Nedret Ergüven
 • Ecder Özenç
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Konjestif Kalp Yetmezliğinde Karvedilol Kullanımının Güvenlik, Etkinlik ve Tolerabilitesinin İzlendiği Farmakoepidemiyolojik Çalışma - Orijinal Araştırma
 • Behzat Yılsen
 • Sibel Yanmaz Akın
 • Zeynep Ermis Karaali
 • Meral Taşan
 • Cenk Emre Meral
 • Onur Kirkizlar
 • Taner Alioğlu
 • Mehmet Kendir
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Hemifasial Spazm ve Blefarospazm Olgularında Botulinum Toksin A Uygulamaları - Orijinal Araştırma
 • Meral Yılsen
 • Hasan Meral
 • Tuba Aydemir
 • Sibel Çetin
 • Raziye Tıraş
 • Feriha Özer
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Kolon Kanserli Hastalarda Plasminojen Aktivatör İnhibitör-1 Düzeyleri - Orijinal Araştırma
 • Özgür Kemik
 • Ahu Sarbay Kemik
 • Sefa Tüzün
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Asit Nedeniyle Tetkik Edilen Hastalarin Etiyolojik Dagilimi - Orijinal Arastirma
 • Cenk Emre Meral
 • Zeynep Ermiş Karaali
 • Sibel Yanmaz Akin
 • Onur Kırkızlar
 • Sadrettin Özge Erez
 • Pınar Doyar
 • Taner Alioğlu
 • Mehmet Kendir
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Diyabetik Ayak Komplikasyonu Bulunan ve Bulunmayan DM'li Hastalarda Serum İnterlökin-6 ve HS-CRP Düzeyleri - Orijinal Araştırma
 • Hayrettin Cürüksulu
 • Güvenç Güvenen
 • Hale Aral
 • Derya Gültekin
 • Filiz Nartop
 • Nilgün Arıkan Başaran
 • Orhan Uzun
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0

Editöre Mektup

Hiperlipidemiye Bağlı Bir Akut Pankreatit Vakası (Editöre Mektup)
 • Özgür Tanrıverdi
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar