Cilt 43, Sayı 1

Mart 2005
(9) Orijinal Makale, (1) Derleme, (4) Olgu Sunumu, (1) Diğer

Orijinal Makale

Akut Romatizmal Atesli 207 Hastanin Retrospektif Olarak Degerlendirilmesi, Kapak Tutulumu Olan 57 Hastanin Prognozu - Orijinal Arastirma
 • Ayse Özkan Karagenç
 • Murat Elevli
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Ayse Ayaz Özkul
 • P. Gizem Kara
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Larinks Skuamaöz Hücreli Karsinomlarinda Ki67 Ekspresyonu ve Klinikopatolojik Parametlerle Iliskisi - Orijinal Arastirma
 • R. Nilgün Demirbag
 • Sebnem Batur
 • Ahmet Tarlaci
 • A. Mert Bilgili
 • Tolga Ersözlü
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Bronsiyal Astimli Hastalarda Koroner Arter Hastaligi Prevalansi - Orijinal Arastirma
 • Tayyibe Saler
 • Gu¨lfidan Çakmak
 • Yesim Gu¨rkan
 • Hayriye Esra Ataoglu
 • Mustafa Yenigu¨n
 • Zuhal Aydan Saglam
 • Aylin Ayer
 • Makbule Ulusoy
 • Macit Koldas
 • Levent Ümit Temiz
 • Su¨leyman Ahbab
 • Fuat Sar
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Tip 2 Diyabetes Mellituslu Olgularin Akrabalarindaki Diyabetes Mellitus Prevalansi - Orijinal Arastirma
 • Gu¨lden Bayrak
 • Eyüp Koç
 • Murat Suher
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Tip 2 Diabetes Mellitusta Koroner Arter Hastaligi Risk Faktoru Olarak Postprandial Kan Sekeri - Orijinal Arastirma
 • Mustafa Bozkurt
 • Kadir Kayatas
 • Ismet Uslu
 • Senem Saraçoglu
 • Emel Zeybek Tastan
 • Nail Erhan
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Does Statin Treatment Alter Steroid Hormone Levels? - Original Article
 • Su¨leyman Ahbab
 • Hayriye Esra Ataoglu
 • Mustafa Yenigu¨n
 • Tunga Tu¨rker
 • Levent Ümit Temiz
 • Tayyibe Saler
 • Faik Çetin
 • Zuhal Aydan Saglam
 • Fuat Sar
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Meme Kanserli Hastalarda Serum Matriks Metalloproteinaz 2 Düzeyleri? - Orijinal Arastirma
 • Özgür Kemik
 • Ahu Sarbay Kemik
 • Sefa Tu¨zu¨n
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Spinal Anestezi Uygulanan Geriatrik Olgularda Hiperbarik Ropivakain ve Bupivakain Karsilastirilmasi - Orijinal Arastirma
 • Çigdem Tu¨tu¨ncü
 • Engin Ertu¨rk
 • Murat Özsoy
 • Sibel Poçan
 • Merih Gökben
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Diabetes Mellituslu Hastalarda Glisemik Kontrol Parametreleri Mevsimsel Degiskenligi - Orijinal Arastirma
 • Mustafa Bozkurt
 • Kadir Kayatas
 • Ismet Uslu
 • Özgu¨r Okuturlar
 • Nail Erhan
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0

Derleme

From Obesity to Diabetes - Review
 • Mustafa Yenigu¨n
 • Tunga Tu¨rker
 • Hayriye Esra Ataoglu
 • Levent Ümit Temiz
 • Su¨leyman Ahbab
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0

Olgu Sunumu

Batin Duvarinda Kist Hidatik Olgusu - Olgu Sunumu
 • Mehmet Gu¨len
 • Ahmet Kocakusak
 • Muzaffer Akinci
 • Ahmet Fikret Yu¨cel
 • Orçun Oral Sentu¨rk
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Bir Poems Sendromu Vakasi - Olgu Sunumu
 • Sernaz Uzunoglu
 • Esen Ger
 • Özgu¨r Tanriverdi
 • Ümit B. Üre
 • Mustafa Kemal Serez
 • Meryem Tahmaz
 • Ismail Cengiz
 • Kadir Ergen
 • Abdulbaki Kumbasar
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
VZV Tarafindan Meydana Getirilmis Bir Akut Retinal Nekroz Vakasinda Alternatif Sistemik BVDU Tedavisi - Olgu Sunumu
 • Oguzhan Saygili
 • Efdal Yöru¨k
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Ileal Divertikülit Ile Seyreden Mitokondrial Nörogastrointestinal Ensefalomyopati - Olgu Sunumu
 • Burak Kaynak
 • Su¨leyman Bozkurt
 • Mehmet Altan Kaya
 • Ahmet Yilmaz
 • Faik Çelik
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0

Diğer

Telif Hakki Devir Formu
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar