Cilt 43, Sayı 1

Mart 2005
(9) Orijinal Makale, (1) Derleme, (4) Olgu Sunumu, (1) Diğer

Orijinal Makale

Akut Romatizmal Ateşli 207 Hastanın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi, Kapak Tutulumu Olan 57 Hastanın Prognozu - Orijinal Araştırma
 • Ayşe Özkan Karagenç
 • Murat Elevli
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Ayşe Ayaz Özkul
 • P. Gizem Kara
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Larinks Skuamaöz Hücreli Karsinomlarında Ki67 Ekspresyonu ve Klinikopatolojik Parametlerle İlişkisi - Orijinal Araştırma
 • R. Nilgün Demirbağ
 • Şebnem Batur
 • Ahmet Tarlacı
 • A. Mert Bilgili
 • Tolga Ersözlü
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Bronşiyal Astımlı Hastalarda Koroner Arter Hastalığı Prevalansı - Orijinal Araştırma
 • Tayyibe Saler
 • Gülfidan Çakmak
 • Yeşim Gürkan
 • Hayriye Esra Ataoğlu
 • Mustafa Yenigün
 • Zuhal Aydan Sağlam
 • Aylin Ayer
 • Makbule Ulusoy
 • Macit Koldaş
 • Levent Ümit Temiz
 • Süleyman Ahbab
 • Fuat Şar
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Tip 2 Diyabetes Mellituslu Olguların Akrabalarındaki Diyabetes Mellitus Prevalansı - Orijinal Araştırma
 • GÜlden Bayrak
 • Eyüp Koç
 • Murat Suher
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Tip 2 Diabetes Mellitusta Koroner Arter Hastalığı Risk Faktoru Olarak Postprandial Kan Şekeri - Orijinal Araştırma
 • Mustafa Bozkurt
 • Kadir Kayataş
 • İsmet Uslu
 • Senem Saraçoğlu
 • Emel Zeybek Taştan
 • Nail Erhan
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Does Statin Treatment Alter Steroid Hormone Levels? - Original Article
 • Süleyman Ahbab
 • Hayriye Esra Ataoğlu
 • Mustafa Yenigün
 • Tunga Türker
 • Levent Ümit Temiz
 • Tayyibe Saler
 • Faik Çetin
 • Zuhal Aydan Sağlam
 • Fuat Şar
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Meme Kanserli Hastalarda Serum Matriks Metalloproteinaz 2 Düzeyleri? - Orijinal Araştırma
 • Özgür Kemik
 • Ahu Sarbay Kemik
 • Sefa Tüzün
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Spinal Anestezi Uygulanan Geriatrik Olgularda Hiperbarik Ropivakain ve Bupivakain Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma
 • Çiğdem Tütüncü
 • Engin Ertürk
 • Murat Özsoy
 • Sibel Poçan
 • Merih Gökben
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Diabetes Mellituslu Hastalarda Glisemik Kontrol Parametreleri Mevsimsel Değişkenliği - Orijinal Araştırma
 • Mustafa Bozkurt
 • Kadir Kayataş
 • Ismet Uslu
 • Özgür Okuturlar
 • Nail Erhan
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0

Derleme

From Obesity to Diabetes - Review
 • Mustafa Yenigün
 • Tunga Türker
 • Hayriye Esra Ataoğlu
 • Levent Ümit Temiz
 • Süleyman Ahbab
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0

Olgu Sunumu

Batın Duvarında Kist Hidatik Olgusu - Olgu Sunumu
 • Mehmet Gülen
 • Ahmet Kocakuşak
 • Muzaffer Akıncı
 • Ahmet Fikret Yücel
 • Orçun Oral Şentürk
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Bir Poems Sendromu Vakası - Olgu Sunumu
 • Sernaz Uzunoğlu
 • Esen Ger
 • Özgür Tanrıverdi
 • Ümit B. Üre
 • Mustafa Kemal Serez
 • Meryem Tahmaz
 • İsmail Cengiz
 • Kadir Ergen
 • Abdulbaki Kumbasar
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
VZV Tarafından Meydana Getirilmiş Bir Akut Retinal Nekroz Vakasında Alternatif Sistemik BVDU Tedavisi - Olgu Sunumu
 • Oğuzhan Saygılı
 • Efdal Yörük
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
İleal Divertikülit İle Seyreden Mitokondrial Nörogastrointestinal Ensefalomyopati - Olgu Sunumu
 • Burak Kaynak
 • Süleyman Bozkurt
 • Mehmet Altan Kaya
 • Ahmet Yılmaz
 • Faik Çelik
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0

Diğer

Telif Hakki Devir Formu
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar