Cilt 57, Sayı 2

Haziran 2019
(15) Özgün Araştırma, (4) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Özgün Araştırma

Türkiye’de 2003-2016 Yılları Arasında En Çok Satılan Biyoteknolojik İlaçların Değerlendirilmesi
 • Elif Hilal Vural
 • Esra Şafak Yılmaz
 • Güven Bektemür
 • İsmail Mert Vural
 • Banu Bayar
 • Hakkı Gürsöz
Med Bull Haseki 2019; 57: 108-113 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4566
Gebelerde Preoperatif Anksiyetenin ve Genel Anestezi Uygulamalarının İntraoperatif Farkındalık Üzerine Etkisi
 • Nilay Nur Gençoğlu
 • Gamze Küçükosman
 • Bengü Gülhan Aydın
 • Dilek Rahşan Okyay
 • Özcan Pişkin
 • Üstün Sezer
 • Mehmet İbrahim Harma
 • Hilal Ayoğlu
Med Bull Haseki 2019; 57: 114-121 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4480
Nefrotik Sendromlu Çocuklarda Serum Asimetrik Dimetilarjinin Düzeyleri ve Kardiyovasküler Risk Faktörleri Arasındaki İlişki
 • Bağdagül Aksu
 • Sevinç Emre
 • Alev Yılmaz
 • Zeynep Nagehan Yürük
 • Ümit Dilber Mutlu Demirel
 • Oğuz Bülent Erol
 • Cemile Pehlivanoğlu
Med Bull Haseki 2019; 57: 122-128 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4299
Parkinson Hastalığında Apatinin Motor ve Non-motor Bulgularla İlişkisi
 • Melek Gürbüz
 • Gönül Akdağ
 • Özge Arıcı Düz
 • Feriha Özer
 • Özlem Çokar
 • Lütfü Hanoğlu
Med Bull Haseki 2019; 57: 129-134 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4457
Akut Apandisit Tanısında Alvarado Skorlama Sistemi ile Ultrasonografinin Yeri
 • Hüda Ümit Gür
 • Coşkun Görmüş
 • Gamze Çıtlak
 • Sercan Yüksel
 • Ekrem Ferlengez
 • Fazilet Erözgen
Med Bull Haseki 2019; 57: 135-141 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4590
Paranazal Sinüs Hastalıklarını Değerlendirirken Mikro-doz Paranazal Sinüs Bilgisayarlı Tomografinin Değeri
 • Mustafa Özbayrak
 • Burak Ertaş
 • Özden Sila Ulus
 • Alper Özdilek
 • Ercan Karaarslan
Med Bull Haseki 2019; 57: 142-146 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4594
Safra Kesesi Malignitelerinde Klinikopatolojik ve Prognostik Özellikler: 5206 Olgunun Retrospektif Olarak İncelenmesi
 • Murat Ferhat Ferhatoğlu
 • Kazım Şenol
 • Taner Kıvılcım
 • Abdulcabbar Kartal
 • Alp Gürkan
Med Bull Haseki 2019; 57: 147-152 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4500
Mide Kanserli Hastalarda Sağkalımı Etkileyen Faktörlerin Tümör Nod ve Metastaz 8 Evreleme Sistemi ile Değerlendirilmesi
 • Mustafa Berkeşoğlu
 • Recep Çağlar
 • Aydemir Ölmez
 • Hakan Canbaz
 • Bahar Taşdelen
 • Mustafa Musa Dirlik
 • Tuba Kara
Med Bull Haseki 2019; 57: 153-161 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4514
Spinal Cerrahi Sonrasındaki Pnömosefalide Dural Yırtığın Yerinin ve Tamirinin Etkisi
 • Ahmet Öğrenci
Med Bull Haseki 2019; 57: 162-165 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4370
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Cerrahi Tedavisi Sonrasında Gelişen Morbidite ve Mortalite Oranlarının Yıllara Göre Seyri
 • Kemal Karapınar
 • Celalettin Kocatürk
Med Bull Haseki 2019; 57: 166-174 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4703
Üst Solunum Yolu Obstrüksiyonlu Çocuk Hastalarda Kardiyak Fonksiyonların Değerlendirmesi
 • Taliha Öner
 • Şehmuz Tekin
 • Zeynep Yıldız Yıldırmak
 • Berna Uslu Coşkun
Med Bull Haseki 2019; 57: 175-179 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4184
Ağrısız Doğuma Yaklaşımın Değerlendirilmesi: Anket Çalışması
 • Duygu Demiröz Aslan
 • Neslihan Altunkaya
 • Ayşe Gül Ferlengez
Med Bull Haseki 2019; 57: 180-184 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4602
Önceden Var Olan CT’de Osteoporotik Vertebral Kırık Riskinin Kantitatif Analizi
 • Elif Evrim Ekin
 • Muhittin Emre Altunrende
Med Bull Haseki 2019; 57: 185-190 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4968
Kolesistektomi Sonrası İnsidental Safra Kesesi Kanseri Saptanan Hastaların Değerlendirilmesi
 • Oğuz Çatal
 • Bahri Özer
 • Mustafa Şit
 • Ferdi Bolat
 • Hayri Erkol
Med Bull Haseki 2019; 57: 191-194 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4749
Epilepsi Hastalarında Antiepileptik İlaç Tedavisinin Tiroid Hormon Düzeylerine Etkisi
 • Aytül Mutlu
Med Bull Haseki 2019; 57: 195-200 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.4922

Olgu Sunumu

Akut Karının Nadir Bir Sebebi: Splenik Arter Anevrizma Rüptürü
 • Cihan Bedel
 • Abdülkerim Şalkacı
Med Bull Haseki 2019; 57: 201-203 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4075
İntihar Amaçlı Kafaya Çivi Çakma; Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
 • Ahmet Öğrenci
 • Orkun Koban
 • Onur Yaman
 • Mesut Yılmaz
 • Sedat Dalbayrak
Med Bull Haseki 2019; 57: 204-206 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4351
Bariatrik Cerrahide Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu
 • Eren Demir
 • Harun Uysal
 • İsmail Sümer
 • Berna Çalışkan
 • Mehmet Toptaş
 • Ecder Özenç
Med Bull Haseki 2019; 57: 207-210 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4197
Spontan Pnömotorakslı Bir Yenidoğanda Konjenital Kistik Adenoid Malformasyon ve Pulmoner Sekestrasyon Birlikteliği: Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi
 • Burcu Cebeci
 • Tuğba Erener Ercan
 • Arslan Babayiğit
 • Esra Ağırgöl
 • Gökhan Büyükkale
 • Merih Çetinkaya
Med Bull Haseki 2019; 57: 211-214 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4225

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar