Cilt 57, Sayı 1

Mart 2019
(1) Editörden, (1) Derleme, (16) Özgün Araştırma, (3) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Cevdet Erdöl
Med Bull Haseki 2019; 57: 0-0

Derleme

Böbrek Nakli Sonrası Gebelik
 • Zeki Aydın
 • Mustafa Güneş
Med Bull Haseki 2019; 57: 1-8 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4508

Özgün Araştırma

Santral Venöz Port Uygulamasında İki Tekniğin Karşılaştırılması
 • Mürşit Dinçer
 • Ahmet Kocakuşak
 • Adnan Hut
 • Ümit Gür
 • Gamze Çıtlak
 • Muzaffer Akıncı
Med Bull Haseki 2019; 57: 9-14 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4459
Obez Hastalarda Zor Maske Ventilasyonu: Yeni Prediktif Testler?
 • Bengü Gülhan Aydın
 • Gamze Küçükosman
 • Özcan Pişkin
 • Rahşan Dilek Okyay
 • Hilal Ayoğlu
Med Bull Haseki 2019; 57: 15-19 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4127
Cerrahi Uygulanmış İnfantil Ezotropyalı Hastalarda Optokinetik Nistagmus Asimetrisi Değerlendirilmesi
 • Sadık Etka Bayramoğlu
 • Zafer Cebeci
Med Bull Haseki 2019; 57: 20-25 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4273
Tam Kan Sayımının Akut Komplike Apandisitin Tanısındaki Kestirim Değerinin Araştırılması
 • Yusuf Günay
 • İlhan Taşdöven
 • Ramazan Kozan
 • Şükran Koca
 • Emrah Çağlar
Med Bull Haseki 2019; 57: 26-31 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4567
Femorotibial Açı ile Meniskal Yaralanmalar Arasındaki İlişkinin Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri İle Birlikte Değerlendirilmesi
 • Emrah Sayıt
 • Aslı Tanrıvermiş Sayıt
Med Bull Haseki 2019; 57: 32-36 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4375
Akciğer Grafisi Çektirmiş Adölesanlarda Torasik Skolyoz Taraması
 • Murat Şakir Ekşi
 • Emel Ece Özcan Ekşi
Med Bull Haseki 2019; 57: 37-41 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4553
Pre-pubertal Dönemde Humerus Distal Epifizlerinin Cinsiyete Göre Ossifikasyon Zamanı
 • Mehmet Sabri Balık
Med Bull Haseki 2019; 57: 42-46 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.4624
Prostat İğne Biyopsisinin Erektil Fonksiyon Üzerine Etkisi
 • Fatih Yanaral
 • Faruk Özgör
 • Metin Savun
 • Ali Ayrancı
 • Ufuk Çağlar
 • Alkan Çubuk
 • Ömer Sarılar
Med Bull Haseki 2019; 57: 47-50 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4100
İzole Hipokalsemili Hastalarda Elektroensefalografi Bulgularının Değerlendirilmesi
 • Sibel Mumcu Timer
 • Emin Timer
 • Nihan Parasız Yükselen
 • Nevin Kuloğlu Pazarcı
 • Dilek Necioğlu Örken
Med Bull Haseki 2019; 57: 51-56 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4248
Kolonoskopide Ketamin, Fentanil ve Remifentanilin Sedoanaljezi Açısından Karşılaştırılması: Randomize Prospektif Çift Kör Çalışma
 • Lokman Şimşek
 • Nureddin Yüzkat
 • Celaleddin Soyalp
 • Nurçin Gülhaş
Med Bull Haseki 2019; 57: 57-62 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.4807
Omurga Bilimine Kim Işık Tutuyor? “North American Spine Society”Kongrelerinde Sunulan Bildiri Özetlerinin Yayınlanma Oranı
 • Emel Ece Özcan Ekşi
 • Murat Şakir Ekşi
Med Bull Haseki 2019; 57: 63-68 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4586
Tamamlayıcı Tiroidektomide Morbidite Yüksek midir?
 • Hüda Ümit Gür
 • Cengiz Madenci
 • Gamze Çıtlak
 • Sercan Yüksel
 • Ekrem Ferlengez
 • Fazilet Erözgen
Med Bull Haseki 2019; 57: 69-74 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4589
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Polikliniğine Başvuran Yaşlılarda Aşılanma Oranları
 • Birkan İlhan
 • Oğuz Kağan Bakkaloğlu
Med Bull Haseki 2019; 57: 75-78 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.4794
Uyku Apnesi Hastalarında Gündüz Aşırı Uykululuk Halinin Değerlendirilmesi ve Hayat Kalitesi ile Olan İlişkisinin Saptanması
 • Cemal Hacı
 • Reşit Murat Açıkalın
 • Zafer Gezginadam
 • Samet Çağrı Coşkun
 • Hüseyin Tarık Yanık
 • Hüsamettin Yaşar
Med Bull Haseki 2019; 57: 79-84 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4726
Spinal Anestezi Uygulanan Elektif Sezaryen Olgularında Pozisyonun Hemodinamik Parametrelere Etkisi: Retrospektif Çalışma
 • Ayşe Gül Ferlengez
 • Duygu Demiröz Aslan
Med Bull Haseki 2019; 57: 85-90 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4546
Tavşanlarda Tirotoksikozun Safra Taşı Oluşumu Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
 • Yusuf Günay
 • Tanju Tütüncü
 • Tuba Öcalan
 • Ayşe Bilgihan
 • Gülcan Korkmaz
 • Nuri Aydın Kama
Med Bull Haseki 2019; 57: 91-97 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.4752

Olgu Sunumu

Retroperitoneal Yerleşimli Antik Schwannoma
 • Tuba Kalelioğlu
 • Cansu Benli
 • Cemile Üzümlü Özdemir
 • Esengül Uzuner
 • Murat Vardar
 • Yıldıray Savaş
Med Bull Haseki 2019; 57: 98-101 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2017.3947
Avülsiyon Fraktürünü Taklit Eden Limbus Vertebra
 • Senem Şaş
Med Bull Haseki 2019; 57: 102-104 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4143
Pankreasta Lenfanjiyom: Ender Bir Olgu
 • Ahmet Gökhan Sarıtaş
 • Figen Doran
 • Kıvılcım Erdoğan
 • Abdullah Ülkü
 • Uğur Topal
 • Hakan Karataş
Med Bull Haseki 2019; 57: 105-107 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4058

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar