Cilt 56, Sayı 4

Aralık 2018
(9) Özgün Araştırma, (8) Olgu Sunumu, (3) Diğer

Kapak

Kapak Sayfası


Özgün Araştırma

Çocuklarda Enfeksiyonların Atopik Hastalıklar Üzerindeki Rolü
 • Yalçıner Erdoğan
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Murat Elevli
 • Mahmut Çivilibal
Med Bull Haseki 2018; 56: 263-268 DOI: 10.4274/haseki.92486
Yüksek Enerjili Travma Nedeni ile Oluşmuş Ekstremite Defektlerinin Tedavisinde Negatif Basınçlı Terapi Kullanılması
 • Erkan Orhan
 • Bülent Erdoğan
Med Bull Haseki 2018; 56: 269-274 DOI: 10.4274/haseki.4090
Obezite Cerrahisinde Medikal Sonuçlar ve Psikososyal Faktörler
 • Fadlı Doğan
 • Mürşit Dincer
Med Bull Haseki 2018; 56: 275-278 DOI: 10.4274/haseki.3958
Ortalama Trombosit Hacmi ve Nötrofil-Lenfosit Oranı Henoch-Schönlein Purpurası’nda Sistem Tutulumlarının Erken Saptanmasında Değerli mi?
 • Abdulrahman Özel
 • Özlem Bostan Gayret
 • Meltem Erol
 • Özgül Yiğit
 • Fatih Mete
Med Bull Haseki 2018; 56: 279-285 DOI: 10.4274/haseki.4164
Geriatrik Hastalarda Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanserinde Göğüs Duvarı Rezeksiyonunun Uzun Dönem Sonuçları
 • Celal Buğra Sezen
 • Süleyman Anıl Akboğa
 • Abdullah İrfan Tastepe
 • Sedat Demircan
Med Bull Haseki 2018; 56: 286-291 DOI: 10.4274/haseki.3929
Hiperemezis Gravidarumda Serum İskemi Modifiye Albümin ve İskemi Modifiye Albümin/Albümin Oranının Değerlendirilmesi
 • Fatma Beyazıt
 • Eren Pek
 • Hakan Türkön
Med Bull Haseki 2018; 56: 292-298 DOI: 10.4274/haseki.4019
Farkında Olmamız Gereken Kemik Çıkıntı: Foraminal Osteofitler; Sınıflama ve Cerrahi Sonuçlar
 • Ahmet Öğrenci
Med Bull Haseki 2018; 56: 299-306 DOI: 10.4274/haseki.4310
Selektif Laser Trabeküloplasti Tedavisi Sonrasında Korneanın Biyomekanik Özelliklerindeki Değişiklikler
 • Kürşat Atalay
 • Ahmet Kırgız
Med Bull Haseki 2018; 56: 307-312 DOI: 10.4274/haseki.36844
Multifokal Tiroid Papiller Kanserlerinde Boyun Metastatik Hastalığı
 • Burak Ertaş
 • Hakan Kaya
 • Alper Özdilek
 • Serdar Giray
 • Fatma Tokat
 • Mete Düren
Med Bull Haseki 2018; 56: 313-317 DOI: 10.4274/haseki.4649

Olgu Sunumu

Pulmoner Kapak Yokluğu Sendromu ile Beraber Olan Fallot Teralojisi’nde Nadir Görülen Kardiyak Anomali
 • Gökmen Akgün
 • Selma Oktay Ergin
 • Emine Hekim Yılmaz
 • Taliha Öner
 • Ahmet Çelebi
Med Bull Haseki 2018; 56: 318-320 DOI: 10.4274/haseki.75047
Travmatik Orta Serebral Arterin Tıkanması: Olgu Sunumu
 • Aykut Akpınar
 • Uzay Erdoğan
 • Ergün Karavelioğlu
 • Bekir Mahmut Kılınç
Med Bull Haseki 2018; 56: 321-325 DOI: 10.4274/haseki.3914
Subtotal Gastrektomi Geçirmiş Bir Hastada Perkütan Endoskopik Gastrostomi Uygulaması: Olgu Sunumu
 • Süleyman Utku Çelik
 • Burak Kutlu
 • İbrahim Burak Bahçecioğlu
 • Akın Fırat Kocaay
 • Cihangir Akyol
Med Bull Haseki 2018; 56: 326-328 DOI: 10.4274/haseki.4128
Mesaneye Rahim İçi Araç Migrasyonu: Total ve Parsiyel Migrasyonlu İki Olgunun Sunumu
 • Mehmet Oğuz Şahin
 • Volkan Şen
 • Bayram Doğan
Med Bull Haseki 2018; 56: 329-332 DOI: 10.4274/haseki.3976
Medial Malleol Kapalı Kırığına Eşlik Eden Tibialis Anterior Tendon Rüptürü: Nadir Görülen Bir Olgu Sunumu
 • Serdar Hakan Başaran
 • Emrah Sayit
 • Alkan Bayrak
 • Malik Çelik
 • Halil Nadir Öneş
Med Bull Haseki 2018; 56: 333-336 DOI: 10.4274/haseki.3908
Genç Erişkinde Barsak Strangülasyonu Olmadan Görülen Konjenital Transmezenterik Fıtık
 • Feridun Kaya
 • Mehmet Tolga Kafadar
 • Mehmet Ali Gök
 • Kemal Kısmet
 • Ertuğrul Ertaş
Med Bull Haseki 2018; 56: 337-340 DOI: 10.4274/haseki.4094
Cerrahi Sırasında Tanı Konulan Gastrik Bandın İntragastrik Migrasyonu: Olgu Sunumu ve Literatür İncelemesi
 • Mehmet Uluşahin
 • Reyyan Yıldırım
 • Kadir Tomas
 • Muhammed Selim Bodur
 • Serkan Tayar
 • Serdar Türkyılmaz
 • Ali Güner
Med Bull Haseki 2018; 56: 341-345 DOI: 10.4274/haseki.4015
Paratiroid Hiperplazili Olguda Metastatik Pulmoner Kalsifikasyonun Radyolojik ve Klinik Bulguları ile Birlikte Değerlendirilmesi
 • Aslı Tanrıvermiş Sayıt
 • Muzaffer Elmalı
 • Dilek Sağlam
Med Bull Haseki 2018; 56: 346-349 DOI: 10.4274/haseki.4031

Diğer

2018 Hakem Dizini
Med Bull Haseki 2018; 56: 0-0
2018 Yazar Dizini
Med Bull Haseki 2018; 56: 0-0
2018 Konu Dizini
Med Bull Haseki 2018; 56: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar