Cilt 56, Sayı 3

Eylül 2018
(11) Özgün Araştırma, (8) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Özgün Araştırma

Türk Myelodisplastik Sendrom Hasta Grubunda Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri Klonu Sıklığı
 • Mesut Ayer
 • Merve Öztürk Çiloğlu
 • Fuat Şar
 • Esra Hayriye Ataoğlu
 • Fatma Aylin Ayer
 • Tayfun Elibol
 • Onur Hakkı Kırkızlar
Med Bull Haseki 2018; 56: 175-180 DOI: 10.4274/haseki.40327
Kronik Lenfositik Lösemi Hastalarında Hipogamaglobulineminin ve Olumsuz Prognostik Faktörler ile İlişkisinin Değerlendirilmesi
 • Mesut Ayer
 • Çağan M. Akay
 • Fatma Aylin Ayer
 • Deniz Özmen
 • Tayfun Elibol
Med Bull Haseki 2018; 56: 181-186 DOI: 10.4274/haseki.85057
Adneksiyal Torsiyon: Tanı ve Tedavide Zorluk
 • Emre Erdem Taş
 • Ayşe Filiz Yavuz
Med Bull Haseki 2018; 56: 187-191 DOI: 10.4274/haseki.25633
Çocuklarda İşeme Bozukluklarında Ürodinamik Çalışmalar Gerçekten Gerekli mi?
 • Seçil Conkar
 • Sevgi Mir
Med Bull Haseki 2018; 56: 192-196 DOI: 10.4274/haseki.70299
İntermittan Hematokezya ile Başvuran Genç Erişkin Hastalarda Kolonoskopik İnceleme Gerekli midir?
 • İnanç Şamil Sarıcı
Med Bull Haseki 2018; 56: 197-202 DOI: 10.4274/haseki.3936
Plasenta Dekolmanının Risk Faktörleri ve Sonuçları: 53 Olgunun Değerlendirmesi
 • Mehmet Şükrü Budak
 • Mehmet Baki Şentürk
 • Yusuf Çakmak
 • Mesut Polat
 • Ozan Doğan
 • Çiğdem Pulatoğlu
Med Bull Haseki 2018; 56: 203-208 DOI: 10.4274/haseki.3999
Proksimal Femur Çivisi Cerrahisinde C-Kollu Floroskopi Kullanımı ile İlgili Sorunlar
 • Osman Nuri Özyalvaç
 • Sadettin Çiftçi
 • Atakan Telatar
 • Barış Özkul
 • Ali Güleç
 • Mustafa Aşansu
 • Evren Akpınar
Med Bull Haseki 2018; 56: 209-212 DOI: 10.4274/haseki.3942
Postmenopozal Osteoporoz Olmayan Kadınlarda Vitamin D ve Leptin İlişkisi
 • Hakan Yavuzer
 • Afrodita Zeynep Taşkın
 • Filiz Demirdağ
 • İbrahim Murat Bolayırlı
 • Alper Döventaş
 • Deniz Suna Erdinçler
Med Bull Haseki 2018; 56: 213-217 DOI: 10.4274/haseki.3831
Hirschsprung Hastalığında Laparoskopik Seviyelendirmenin Tedavi ve Yönetime Katkısı
 • Ufuk Ateş
 • Kutay Bahadır
 • Gülnur Göllü
 • Nil Yaşam Taştekin
 • Ergun Ergün
 • Meltem Bingöl-Koloğlu
 • Murat Çakmak
 • Tanju Aktuğ
 • Hüseyin Dindar
 • Aydın Yağmurlu
Med Bull Haseki 2018; 56: 218-221 DOI: 10.4274/haseki.4007
İnfertil Kadınlarda Miyomektomi Sonrası Klinik Gebelik Oranlarını Etkileyen Faktörler: Tek Merkezli Retrospektif Bir Çalışma
 • Meryem Kuru Pekcan
 • Esra İşçi Bostancı
 • Aytekin Tokmak
 • Dilek Şahin Uygur
 • Yasemin Taşçı
Med Bull Haseki 2018; 56: 222-227 DOI: 10.4274/haseki.4165
Miyokardiyal İskemi Sonrası Gelişen Akut Böbrek Hasarı Üzerine Nebivolol’ün Etkisi: Preklinik Bir Çalışma
 • Güldem Mercanoğlu
 • Semen Yeşil Önder
 • Çağlar Macit
 • Fehmi Mercanoğlu
Med Bull Haseki 2018; 56: 228-234 DOI: 10.4274/haseki.4358

Olgu Sunumu

Paget Hastalığı ile İlişkili Erkek Meme Kanseri: Olgu Sunumu
 • Türkan İkizceli
 • Gökçe Gülşen
 • Aykut İnsan
 • Yıldıray Savaş
 • Fazilet Erözgen
Med Bull Haseki 2018; 56: 235-237 DOI: 10.4274/haseki.3967
Menenjitin Nadir Bir Komplikasyonu: Fuji Dağı Belirtisi
 • Gönül Şengöz
 • Filiz Pehlivanoğlu
 • Mustafa Ali Akçetin
Med Bull Haseki 2018; 56: 238-239 DOI: 10.4274/haseki.15870
Parietal Bölgede Saçlı Deride Şişlik ve Litik Kemik ile Presente Olan Primer Tüberküloz Olgusu: Bir Olgu Sunumu
 • Aykut Akpınar
 • Uzay Erdoğan
 • Murat Koçyiğit
Med Bull Haseki 2018; 56: 240-243 DOI: 10.4274/haseki.3532
Bebek Hastanın Büyüyen Kafatası Kırığı: Bir Olgu Sunumu
 • Aykut Akpınar
 • Mehmet Nihat Dinçbal
 • Bekir Mahmut Kılınç
Med Bull Haseki 2018; 56: 244-247 DOI: 10.4274/haseki.3913
Nazal Kavitenin Primer Ewing Sarkomu: Nadir Bir Olgu Sunumu
 • Deniz Avcı
 • Kerem Kökoğlu
 • Sedat Çağlı
 • İmdat Yüce
 • Şerife Seçil Karabulut
Med Bull Haseki 2018; 56: 248-251 DOI: 10.4274/haseki.4026
Psikiyatrik Bozuklukların Ayırıcı Tanısında Sporadik Creutzfeldt-Jakob Hastalığı: İki Olgu Sunumu
 • Fettah Eren
 • Ahmet Hakan Ekmekçi
 • Şerefnur Öztürk
Med Bull Haseki 2018; 56: 252-255 DOI: 10.4274/haseki.99609
Prostatın Transüretral Rezeksiyonunda Nadir Bir Komplikasyon Olan Mesane Patlaması: İki Olgu Sunumu
 • Ömer Koraş
 • Sinan Avcı
 • Ali Erhan Eren
 • Mehmet Erhan Aydın
Med Bull Haseki 2018; 56: 256-258 DOI: 10.4274/haseki.91885
Göz ardı Edilmemesi Gereken Bir Akut Batın Nedeni: Sol Paraduodenal Herni
 • Mehmet Uluşahin
 • Etem Alhan
 • Mehmet Arif Usta
Med Bull Haseki 2018; 56: 259-262 DOI: 10.4274/haseki.35229

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar