Cilt 56, Sayı 2

Haziran 2018
(1) Derleme, (11) Özgün Araştırma, (5) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Derleme

Cumhuriyetin İlk On Yılında Türk Onkoloji Tarihindeki Bilimsel Çabalar
 • Müesser Özcan
 • Hatice Demir Küreci
 • Özgür Tanrıverdi
Med Bull Haseki 2018; 56: 93-98 DOI: 10.4274/haseki.4077

Özgün Araştırma

Üst Ekstremite Cerrahisinde Uyguladığımız Brakiyal Pleksus Bloğunda Ultrasonografi ve Sinir Stimülatörü Deneyimlerimiz
 • Cem Kaçar
 • Ebru Tarıkçı Kılıç
 • Hakan Akelma
 • Ayhan Kaydu
 • Yakup Aksoy
 • Ömer Fatih Şahin
 • Osman Uzundere
 • Erhan Gökçek
Med Bull Haseki 2018; 56: 99-103 DOI: 10.4274/haseki.39974
Çocuk Ön Kol Kırıklarının Cerrahi Tedavisinde Elastik Stabil Kanal-İçi Çivileme: Otuz Dört Hastanın Retrospektif Analizi
 • Sercan Çapkın
 • Mahmut Aydın
 • Fatih Günaydın
 • Serkan Sürücü
 • Doğan Atlıhan
Med Bull Haseki 2018; 56: 104-108 DOI: 10.4274/haseki.63634
Multipl Miyelom Patogenezinde ErbB ve İnsülin Sinyal Yolaklarının İncelenmesi
 • Derya Öztürk
 • Ender Mehmet Coşkunpınar
 • Emre Osmanbaşoğlu
 • Güven Çetin
 • Mustafa Nuri Yenerel
 • Mesut Ayer
 • Cumhur Gökhan Ekmekçi
 • Duran Üstek
 • Kıvanç Cefle
 • Şükrü Palanduz
 • Şükrü Öztürk
Med Bull Haseki 2018; 56: 109-113 DOI: 10.4274/haseki.30502
İdiyopatik Pulmoner Hipertansiyonu Olan Erişkin Hastalarda Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri Klonu Prevelansı
 • Mesut Ayer
 • Tayfun Elibol
 • Ümit Yaşar Sinan
 • Cengiz Bal
 • Mehmet Serdar Küçükoğlu
Med Bull Haseki 2018; 56: 114-117 DOI: 10.4274/haseki.73745
Total Tiroidektomide İntraoperatif Sinir Monitörizasyonunun Ses Kalitesine Etkisi
 • Erdinç Çekiç
 • Turgut Dönmez
 • Özgür Sürmelioğlu
 • Sina Ferahman
 • Engin Hatipoğlu
 • Ahmet Kocakuşak
Med Bull Haseki 2018; 56: 118-124 DOI: 10.4274/haseki.28199
Beş Yıllık Tigesiklin Deneyimi Gerçek Yaşam Verilerinin Bir Analizi
 • Fatih Temocin
 • Necla Eren Tülek
 • Şirin Hekimoğlu
 • Tuba Ilgar
 • Cemal Bulut
 • Fatma Şebnem Erdinç
 • Günay Tuncer Ertem
 • Çiğdem Ataman Hatipoğlu
 • Sami Kınıklı
Med Bull Haseki 2018; 56: 125-130 DOI: 10.4274/haseki.42713
İki Yüz Altmış Üç Olguda Tek Port Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi: Retrospektif Bir Çalışma
 • Erkan Akar
Med Bull Haseki 2018; 56: 131-135 DOI: 10.4274/haseki.74755
Gestasyonel Diyabetik Hastaların Postpartum Periyotta Metabolik Parametrelerinin İncelenmesi
 • Fatih Türker
 • Betül Çavuşoğlu Türker
 • Süleyman Ahbab
 • Esra Ataoğlu
Med Bull Haseki 2018; 56: 136-139 DOI: 10.4274/haseki.3657
Proksimal Humerus Kırıklarında Proksimal Anatomik Kilitli Plak ile Tespitin Fonksiyonel ve Radyolojik Sonuçları
 • Alkan Bayrak
 • Cemal Kural
 • Altuğ Duramaz
 • Sünkar Kaya Bayrak
 • Cemal Kızılkaya
 • Mustafa Cevdet Avkan
Med Bull Haseki 2018; 56: 140-146 DOI: 10.4274/haseki.88597
Omuz İnstabilite Cerrahisinin Kısa Dönem Sonuçları
 • Erhan Bayram
 • Ahmet Kamil Ertürk
 • Cem Yıldırım
 • Doğan Atlıhan
 • Mahmut Ercan Çetinus
 • Murat Yılmaz
Med Bull Haseki 2018; 56: 147-152 DOI: 10.4274/haseki.3927
0-18 Yaş Çocuklarda Vitamin D Düzeyi ile Trombosit İndeksleri Arasındaki İlişki
 • Cihan Coşkun
 • Kamil Şahin
Med Bull Haseki 2018; 56: 153-157 DOI: 10.4274/haseki.41736

Olgu Sunumu

Üst Gastrointestinal Sistem Kanamasının Nadir Bir Nedeni: Brunner Bezi Hamartomu
 • Mehmet Uluşahin
 • Etem Alhan
 • Mehmet Arif Usta
Med Bull Haseki 2018; 56: 158-161 DOI: 10.4274/haseki.72692
Apert Sendromlu Olguda Anestezi Yönetimi
 • Gamze Küçükosman
 • Bengü Gülhan Aydın
 • Bahar Aktaş
 • Hilal Ayoğlu
Med Bull Haseki 2018; 56: 162-164 DOI: 10.4274/haseki.96967
İzole Tek Taraflı Temporal Adele Hipertrofisi: Bir Olgu Sunumu ve Literatüre Bakış
 • Ahmet Öğrenci
 • Orkun Koban
 • Onur Yaman
 • Sedat Dalbayrak
Med Bull Haseki 2018; 56: 165-168 DOI: 10.4274/haseki.47965
Bebeklik Döneminde Görülen Methemoglobinemi Olgusu
 • Kamil Şahin
 • Murat Elevli
 • Serdar Pop
 • Kamuran Mutluay
 • Hatice Nilgün Selçuk Duru
Med Bull Haseki 2018; 56: 169-171 DOI: 10.4274/haseki.3806
Nadir Bir Karın Ağrısı Nedeni, Multiseptalı Safra Kesesi: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
 • Can İhsan Öztorun
 • Rabia Demir
 • Esra Karakuş
 • Ceyda Kırsaçlıoğlu Tuna
 • Süleyman Arif Bostancı
 • Atilla Şenaylı
 • Müjdem Nur Azılı
 • Emrah Şenel
Med Bull Haseki 2018; 56: 172-174 DOI: 10.4274/haseki.3855

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar