Cilt 55, Sayı 4

Aralık 2017
(1) Derleme, (10) Özgün Araştırma, (3) Diğer, (5) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Derleme

İnsan Bağışıklık Eksikliği Virüsü/Edinsel İmmün Yetmezlik Sendromu: Dünyada ve Türkiye’de Epidemiyolojik değişimler
 • Gönül Şengöz
 • Filiz Pehlivanoğlu
Med Bull Haseki 2017; 55: 248-253 DOI: 10.4274/haseki.3993

Özgün Araştırma

Lokal İleri Mide Kanserinde Multivisseral Rezeksiyonun Hasta Sağlığı ve Sağkalımı Üzerine Etkisi
 • Serhan Derici
 • Koray Atilla
 • Sülen Sarıoğlu
 • Seymen Bora
Med Bull Haseki 2017; 55: 254-260 DOI: 10.4274/haseki.58066
Hashimoto Tiroiditinde Vitamin D Seviyeleri ile Reseptör Aktivatör Nükleer Kappa-B Ligandı Arasındaki İlişki
 • Hakan Yavuzer
 • Selver Işık
 • Mahir Cengiz
 • İbrahim Murat Bolayırlı
 • Alper Döventaş
 • Deniz Suna Erdinçler
Med Bull Haseki 2017; 55: 261-268 DOI: 10.4274/haseki.21931
İkinci Basamak Sağlık Kuruluşu Non-melanom Deri Kanseri Verileri: Milas Yöresi
 • Şenay Ağırgöl
 • Korkut Bozkurt
Med Bull Haseki 2017; 55: 269-273 DOI: 10.4274/haseki.54264
Deneysel Testis Torsiyonunda İrisin ve Visfatin’in Tanısal Değeri
 • Fatma Saraç
 • Selman Yeniocak
 • Sevgi Büyükbeşe Sarsu
 • Esma Yücetaş
 • Vakur Olgaç
 • Mehmet Toptaş
 • Macit Koldaş
Med Bull Haseki 2017; 55: 274-279 DOI: 10.4274/haseki.65375
Çocukluk Çağında İdiyopatik Nefrotik Sendrom: İki Yüz Seksen Dokuz Hastanın Retrospektif Analizi
 • Kenan Yılmaz
 • Ruhan Düşünsel
 • İsmail Dursun
 • Sibel Yel
 • Zübeyde Gündüz
 • Hakan Poyrazoğlu
Med Bull Haseki 2017; 55: 280-285 DOI: 10.4274/haseki.46855
Çocuk ve Ergenlerde Serum Trigliserid Yüksek-yoğunluklu Lipoprotein Kolesterol Oranının İnsülin Direnci ve Alkolik Olmayan Yağlı Karaciğer Hastalığında Tanısal Değeri
 • Ala Üstyol
 • Funda Kökali
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Murat Elevli
Med Bull Haseki 2017; 55: 286-291 DOI: 10.4274/haseki.30074
Boğaz Dışı Klinik Örneklerden İzole Edilen Streptokok Suşları ve Oluşturdukları Enfeksiyonların Özellikleri
 • Fatma Ünlü
 • Onur Özgenç
 • Alpay Arı
 • Seher Ayten Coşkuner
 • Meltem Avcı
Med Bull Haseki 2017; 55: 292-298 DOI: 10.4274/haseki.08108
Sigaranın Trombosit Sayısı, Ortalama Trombosit Hacmi ve Kardiyovasküler Risk Faktörleri Üzerine Etkileri: Bir Olgu Kontrol Çalışması
 • Ruhuşen Kutlu
 • Nur Demirbaş
Med Bull Haseki 2017; 55: 299-305 DOI: 10.4274/haseki.44154
Primer Monosemptomatik Enürezis Nokturna Tanılı Çocuklarda Obezite Sıklığının ve Demografik Özelliklerin Değerlendirilmesi
 • Gamze Sarıkaya Uzan
 • Bağdagül Yavaş Aksu
 • Muhammed Mustafa Uzan
 • Murat Elevli
Med Bull Haseki 2017; 55: 306-310 DOI: 10.4274/haseki.36035
Kliniğimizde Yapılan Laparoskopik Histerektomilerin Değerlendirilmesi
 • Murat Ekmez
 • Cem Dane
 • Ayşe Akgüneş
 • Fırat Ekmez
 • Pınar Göksedef
 • Derya Sivri Aydın
 • Lale Bakır
 • Şule İnce
 • Erdal Yücel
Med Bull Haseki 2017; 55: 311-314 DOI: 10.4274/haseki.06025

Olgu Sunumu

Kontrolsüz Warfarin Kullanımına Bağlı Akut Karın Kliniği: Spontan İntra-abdominal Kanama
 • Fatih Dal
 • Hasan Ökmen
 • Turgay Erginel
 • Meltem Küçük Yılmaz
 • Önder Akkuş
 • Serkan Sarı
Med Bull Haseki 2017; 55: 315-318 DOI: 10.4274/haseki.43534
Acil Tromboembolektominin Bir Komplikasyonu Olarak Peroneal Psödoanevrizma ve Koil Embolizasyon ile Tedavisi
 • Kevser Tural
 • Tezcan Bozkurt
 • Aykut Uyanık
 • Ufuk Türkmen
 • Zeynep Bilgi
 • İlknur Bahar
Med Bull Haseki 2017; 55: 319-321 DOI: 10.4274/haseki.13007
Sternoklaviküler Artritin Eşlik Ettiği Nörobruselloz: Olgu Sunumu
 • Hatice Köse
 • Fatih Temoçin
 • Serap Temoçin
Med Bull Haseki 2017; 55: 322-324 DOI: 10.4274/haseki.30301
Behçet Hastası Gebeye Uygulanan Spinal Anestezi Eşliğinde Anestezik Yaklaşımın Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu
 • Sermin Karaarslan
 • Cem Ece
 • Hakan Aygün
 • Selin Aksoy Toklu
Med Bull Haseki 2017; 55: 325-327 DOI: 10.4274/haseki.50479
Opere Sprengel Deformitesinin (Doğuştan Yüksek Skapula) Rehabilitasyon Sonuçları: Olgu Sunumu
 • Senem Şaş
 • Zeynep Karakuzu Güngör
 • Hatice Rana Erdem
 • Figen Tuncay
Med Bull Haseki 2017; 55: 328-331 DOI: 10.4274/haseki.33042

Diğer

2017 Hakem Dizini
Med Bull Haseki 2017; 55: 0-0
2017 Konu Dizini
Med Bull Haseki 2017; 55: 0-0
2017 Yazar Dizini
Med Bull Haseki 2017; 55: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar