Cilt 55, Sayı 3

Eylül 2017
(1) Derleme, (9) Özgün Araştırma, (5) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Derleme

Kalp Yetmezliği Tedavisinde Peritoneal Ultrafiltrasyonun Yeri
 • Tuba Elif Şenel
 • Egemen Cebeci
 • Savaş Öztürk
Med Bull Haseki 2017; 55: 165-174 DOI: 10.4274/haseki.81894

Özgün Araştırma

Postiktal Psikiyatrik Semptomlarda Benzodiazepin ve Haloperidolün Nöbet Tekrarına Etkilerinin Karşılaştırılması
 • Pınar Hanife Kara
 • Erden Erol Ünlüer
Med Bull Haseki 2017; 55: 175-180 DOI: 10.4274/haseki.69775
Tek Başına Transvajinal Bant ve Transvajinal Bant ile Birlikte Yapılan Vajinal Histerektominin Orta Dönem Etkinlik ve Komplikasyonlar Açısından Karşılaştırılması
 • Emre Sinan Güngör
 • Ağahan Han
 • Hüseyin Kıyak
Med Bull Haseki 2017; 55: 181-186 DOI: 10.4274/haseki.58077
Akım Aracılı Dilatasyon ve Asimetrik Dimetilargi Periton Diyalizi Hastalarında Mortalite Prediktörü Değildir
 • Sami Uzun
 • Serhat Karadağ
 • Meltem Gürsu
 • Egemen Cebeci
 • Ahmet Gürdal
 • Tuba Elif Şenel
 • Ayça Eroğlu
 • Savaş Öztürk
Med Bull Haseki 2017; 55: 187-193 DOI: 10.4274/haseki.10820
Türkiye’de İlk Cryptosporidium hominis Enfeksiyonu Olgusuna İlişkin Olarak İnsanlarda Cryptosporidiosis
 • Nadim Yılmazer
 • Şadiye Kaplan Küçük
 • Gürkan Akyıldız
 • Ayşen Gargılı
 • Sırrı Kar
Med Bull Haseki 2017; 55: 194-198 DOI: 10.4274/haseki.47966
Oksibutinin Palmar ve Aksiller Hiperhidrozis Tedavisinde Cerrahi Kadar Etkili mi?
 • Celal Buğra Sezen
 • Süleyman Anıl Akboğa
 • Anar Süleymanov
 • Anıl Gökçe
 • Ali Çelik
 • İsmail Cüneyt Kurul
Med Bull Haseki 2017; 55: 199-204 DOI: 10.4274/haseki.98698
Rejyonal Anestezi Altında Laparoskopik Abdominal Cerrahi: Bir Retrospektif Değerlendirme
 • Sinan Uzman
 • Turgut Dönmez
Med Bull Haseki 2017; 55: 205-211 DOI: 10.4274/haseki.58076
Kronik Hepatit ve Siroz Ayrımında Fibrozis İndeksinin Değeri
 • Gökhan Söker
 • Bozkurt Gülek
 • Agah Bahadır Öztürk
 • Özgür Karabıyık
 • Mehmet Ali Akın
 • Ömer Kaya
 • Okan Dilek
 • Cengiz Yılmaz
Med Bull Haseki 2017; 55: 212-215 DOI: 10.4274/haseki.57966
Tiroid İnce İğne Aspirasyonda Hangi Sitolojik Özellikler Papiller Karsinom için Daha Değerlidir?
 • Cansu Benli Işık
 • Halide Nur Ürer
 • Kamile Altundal
 • Mehmet Zeki Günlüoğlu
 • Pınar Fırat
Med Bull Haseki 2017; 55: 216-220 DOI: 10.4274/haseki.76486
Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonunda Profilaktik Amaçlı Antibiyotik Kullanımının Çocuklarda Antibiyotik Direnç Gelişimine Etkisi
 • Mehmet Karacı
 • Kazım Karagöz
 • Zühal Örnek
 • Adem Yaşar
 • Necla Yüce
 • Özgür Okumuş
Med Bull Haseki 2017; 55: 221-228 DOI: 10.4274/haseki.98608

Olgu Sunumu

Çocukluk Çağında Ender Görülen Bir Kardiyak Tümör
 • Murat Elevli
 • Ahmet Şaşmazel
 • Mahmut Çivilibal
 • Ahmet Çelebi
 • Musa Şahin
 • Chousen Amed
 • Emine Kılınç
Med Bull Haseki 2017; 55: 229-231 DOI: 10.4274/haseki.02996
Pankreatik Divisum ve Ampuller Nöroendokrin Tümörün Nadir Birlikteliği ve Manyetik Rezonans Görüntülemenin Önemi
 • Fatma Kulalı
 • Aslıhan Semiz Oysu
 • Yaşar Bükte
Med Bull Haseki 2017; 55: 232-234 DOI: 10.4274/haseki.98598
Laparoskopik Kolesistektomide Güvenli Cerrahi
 • Serhan Derici
 • Ali Kadir Değirmenci
 • Ali Durubey Çevlik
Med Bull Haseki 2017; 55: 235-238 DOI: 10.4274/haseki.87587
Ekstrapulmoner Tüberküloz: İki Olgu Sunumu
 • Firuze Midi Kursat
 • Yıldız Okuturlar
 • Hakan Kursat
 • Hakan Koçoğlu
 • İsmet Bahtiyar
 • Bahar Özdemir
 • Betül Erişmiş
 • Meral Mert
 • Mehmet Hurşitoğlu
 • Özlem Harmankaya
 • Abdülbaki Kumbasar
Med Bull Haseki 2017; 55: 239-242 DOI: 10.4274/haseki.08208
Katarakt Cerrahisi Sırasında Göz İçi Basınç Artışına Bağlı Gelişen Nonarteritik İskemik Optik Nöorapati Olgusu
 • Sadık Etka Bayramoğlu
 • Nihat Sayın
 • Mehmet Erdoğan
 • Dilbade Yıldız Ekinci
Med Bull Haseki 2017; 55: 243-247 DOI: 10.4274/haseki.35744

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar