Cilt 55, Sayı 2

Haziran 2017
(1) Derleme, (9) Özgün Araştırma, (4) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Derleme

Güncel Tedavi Kılavuzları Işığında Kronik İskemik Kalp Hastalığı Tedavisine Yaklaşım
 • Muhsin Kalyoncuoğlu
 • Semi Öztürk
 • Gündüz Durmuş
 • Bengisu Keskin
 • Mehmet Mustafa Can
Med Bull Haseki 2017; 55: 85-100 DOI: 10.4274/haseki.3540

Özgün Araştırma

Deneysel Kapalı Kafa Travması Oluşturulan Sıçanlarda Piknogenol’ün® Uzaysal Öğrenme ve Bellek Fonksiyonlarına Etkisi
 • Afşin Emre Kayıpmaz
 • Remzi Erdem
 • Cem Yılmaz
 • Emine Ebru Deniz
 • Cemil Kavalcı
 • Alperen Özdemir
 • İrem Güler
 • Eda Caferoğlu
 • Fatma Serra Kalyoncu
 • Özgür Güven
Med Bull Haseki 2017; 55: 101-105 DOI: 10.4274/haseki.3446
Yoğun Bakım Hastalarının Sağkalımında Bazal Verilerin Etkisi
 • İbrahim Akkoç
 • Nadir Alpay
 • Mehmet Toptaş
 • İlke İşitemiz
 • Hasibe Sunul
 • Egemen Cebeci
 • Hidayet Nedret Ergüven
 • Ecder Özenç
 • Savaş Öztürk
Med Bull Haseki 2017; 55: 106-110 DOI: 10.4274/haseki.3464
Yenidoğan İşitme Tarama Sonuçlarımızın Değerlendirilmesi ve Önemi
 • Alaaddin Yorulmaz
 • Umut Genç
 • Fatma Hilal Yılmaz
 • Semra Küçüksümbül
Med Bull Haseki 2017; 55: 111-118 DOI: 10.4274/haseki.3469
Çomak Parmak Deformitesinin Düzeltilmesinde Yeni Bir Yöntem: Modifiye Antenna Prosedürü
 • Süleyman Taş
Med Bull Haseki 2017; 55: 119-124 DOI: 10.4274/haseki.3299
Transatlantik Toplulukları Fikir Birliği II TASC D Grubundaki Diyabetik Ayak Yarasına Sahip Olgularda Diz Altı Perkütan Transluminal Anjiyoplasti
 • Mehmet Burak Çildağ
 • Ömer Faruk Kutsi Köseoğlu
 • Mustafa Bülent Ertuğrul
Med Bull Haseki 2017; 55: 125-130 DOI: 10.4274/haseki.3481
Primer Hiperparatiroidili Hastalarda Metabolik Sendrom Sıklığı
 • Gökçen Tuğba Çevik
 • Sibel Güldiken
 • Neslihan Soysal Atile
 • Hüseyin Çelik
 • Mehmet Çelik
 • Semra Aytürk
 • Necdet Süt
 • Ayşe Armağan Tuğrul
Med Bull Haseki 2017; 55: 131-136 DOI: 10.4274/haseki.3493
Endolarengeal Lazer Cerrahisi Sonrası Karbon Granülomu
 • Burak Ertaş
 • İsmet Emrah Emre
 • Elif Aksoy
 • Arif Ulubil
 • Melih Güven Güvenç
 • Hasan Tanyeri
 • Ömer Faruk Ünal
Med Bull Haseki 2017; 55: 137-141 DOI: 10.4274/haseki.3412
Nefroloji Kliniğimizde Geçici Kateter Uygulamaları ve Komplikasyonları: Bir Yıllık Klinik Deneyim
 • Özger Akarsu
 • Ahmet Yavuz
 • Ferhan Aytuğ
 • Egemen Cebeci
 • Ergün Parmaksız
 • Meral Meşe
 • Zerrin Bicik Bahçebaşı
Med Bull Haseki 2017; 55: 142-145 DOI: 10.4274/haseki.3395
Prostat Biyopsisinde Prostat Spesifik Antijen Eşik Değeri Ne Olmalıdır?
 • Hasan Deliktaş
 • Hayrettin Şahin
Med Bull Haseki 2017; 55: 146-150 DOI: 10.4274/haseki.3212

Olgu Sunumu

Erişkinde Nadir Bir Akut Karın Nedeni: İntestinal Malrotasyon
 • Mürşit Dinçer
 • Gamze Çıtlak
 • Muzaffer Akıncı
Med Bull Haseki 2017; 55: 151-153 DOI: 10.4274/haseki.3245
Periferal İnterkostal Sinir Kaynaklı Asemptomatik Schwannoma
 • Yunus Aksoy
 • Çiğdem Obuz
 • Necati Çitak
 • Özgür İşgörücü
 • Songül Büyükkale
 • Adnan Sayar
Med Bull Haseki 2017; 55: 154-156 DOI: 10.4274/haseki.3364
Bir Çocuk Hastada Piyoderma Gangrenozum ile Henoch-Schönlein Purpurasının Alışılmadık Birlikteliği
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Melike İrem Petan
 • Hale Sandıkçı Suiçmez
 • Murat Elevli
 • Özgür Kasapçopur
Med Bull Haseki 2017; 55: 157-160 DOI: 10.4274/haseki.3369
Nadir Bir Artroplasti Komplikasyonu: Metallozis
 • Cansu Benli Işık
 • Halide Nur Ürer
 • Saime Gül Barut
 • Mustafa Fehmi Akyıldız
 • Doğan Atlıhan
Med Bull Haseki 2017; 55: 161-164 DOI: 10.4274/haseki.3296

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar