Cilt 55, Sayı 1

Mart 2017
(1) Derleme, (10) Özgün Araştırma, (7) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Derleme

Akut Böbrek Hasarı ve Kronik Böbrek Hastalığı: İki Yönlü Yol
 • Meltem Gürsu
 • Sami Uzun
 • Rümeyza Kazancıoğlu
 • Savaş Öztürk
Med Bull Haseki 2017; 55: 1-6 DOI: 10.4274/haseki.3527

Özgün Araştırma

Rekürren Aftöz Stomatitli Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Filiz Topaloğlu Demir
 • Mustafa Demir
 • Zafer Türkoğlu
 • Nazlı Dizen Namdar
Med Bull Haseki 2017; 55: 7-14 DOI: 10.4274/haseki.3231
Gebelerde Ölçülen D Vitamini Seviyeleri ile Gestasyonel Diabetes Mellitus Riski Arasındaki İlişki
 • Seda Ateş
 • Serdar Aydın
 • Ayşe Filiz Gökmen Karasu
 • Banu Dane
Med Bull Haseki 2017; 55: 15-20 DOI: 10.4274/haseki.3179
Elektrokardiyografik Tp-e İntervali, Tp-e/QT ve Tp-e/QTc Oranı ile Miyokardiyal Bridge Arasındaki İlişki
 • Erkan Yıldırım
 • Emrah İpek
 • Kamuran Kalkan
 • Mustafa Öztürk
 • Mahir Cengiz
 • Hikmet Hamur
Med Bull Haseki 2017; 55: 21-26 DOI: 10.4274/haseki.3265
Radikal Prostatektomi Materyallerinde Parsiyel Örnekleme Yöntemi Ne Kadar Güvenilir?
 • Tuba Dilay Kökenek Ünal
 • Ayşe Selcen Oğuz Erdoğan
 • Nesrin Gürçay
 • Murat Alper
Med Bull Haseki 2017; 55: 27-31 DOI: 10.4274/haseki.3194
Prematüre Bebeklerde Hemodinamik Anlamlı Patent Duktus Arteriyozusun Tanımlanmasında Hangi Kriterler Daha İyidir? Solunumsal mı Ekokardiyografik mi?
 • İrfan Oğuz Şahin
 • Canan Yolcu
 • Ayşegül Elbir Şahin
 • Mustafa Kara
 • Yaşar Demirelli
 • Haşim Olgun
 • Naci Ceviz
Med Bull Haseki 2017; 55: 32-36 DOI: 10.4274/haseki.3278
Anestezide Azotprotoksit Kullanımının Endotrakeal Kaf Basıncına Etkisi
 • Özlem Koşar
 • Öznur Şen
 • Mehmet Toptaş
 • Gamze Mısırlıoğlu
 • Nurdan Aydın
 • Emel Koçer Gür
 • Tarık Umutoğlu
Med Bull Haseki 2017; 55: 37-41 DOI: 10.4274/haseki.3168
Adana’da Taksirle Meydana Gelen Karbon Monoksit Zehirlenmeleri: 14 Yıl Çalışması
 • Murat Darçın
Med Bull Haseki 2017; 55: 42-46 DOI: 10.4274/haseki.3158
Parsiyel Vermilion Defektlerinin Mukozal Transpozisyon Flebi ile Onarımı
 • Süleyman Taş
Med Bull Haseki 2017; 55: 47-51 DOI: 10.4274/haseki.3290
Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastalardan Elde Edilen Metisilin Dirençli Stafilokok Suşlarında Tigesiklin Etkinliğinin Araştırılması
 • Emine Küçükateş
 • Nazmi Gültekin
Med Bull Haseki 2017; 55: 52-55 DOI: 10.4274/haseki.3190
Diyabetik Ayak Enfeksiyonlu Yirmi Yedi Olgunun Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Sevtap Senoğlu
 • Şemsi Nur Karabela
 • Kadriye Kart Yaşar
 • Bülent Durdu
 • Habip Gedik
 • Birsen Ersöz
 • Vesile Şahin
 • Nuray Güleç
Med Bull Haseki 2017; 55: 56-60 DOI: 10.4274/haseki.3031

Olgu Sunumu

Nadir Bir Cushing Sendromu Olgusu: Fonksiyonel Hipofiz ve Adrenal Adenom Birlikteliği
 • Muzaffer İlhan
 • Özcan Karaman
 • İrem Yasin Çetin
 • Nur Büyükpınarbaşılı
 • Jamshid Hamdard
 • Ertuğrul Taşan
Med Bull Haseki 2017; 55: 61-63 DOI: 10.4274/haseki.3073
Meme Kanserli Bir Olguda Zosteriform Deri Metastazı
 • Filiz Topaloğlu Demir
 • Kenyul Salaeva
 • İlknur Kıvanç Altunay
 • Özben Yalçın
Med Bull Haseki 2017; 55: 64-66 DOI: 10.4274/haseki.3198
Permanent Resiprokan Kavşak Taşikardisine Bağlı Dilate Kardiyomiyopati: Bir Olgu Sunumu
 • Fatih Battal
 • Şule Yıldırım
 • Hakan Aylanç
 • Fatih Köksal Binnetoğlu
 • Nazan Kaymaz
 • Celal Akdeniz
Med Bull Haseki 2017; 55: 67-69 DOI: 10.4274/haseki.3237
Kırılmış Transvenöz Kemoterapi Portunun Sol Pulmoner Arterden Snare Katater Kullanılarak Perkütan Olarak Çıkarılması
 • Muhsin Kalyoncuoğlu
 • Semi Öztürk
 • Gündüz Durmuş
 • Mustafa Sarı
 • Mehmet Mustafa Can
Med Bull Haseki 2017; 55: 70-73 DOI: 10.4274/haseki.3321
Down Sendromlu Bir Yenidoğanda Konjenital Şilotoraks
 • Nazan Neslihan Doğan
 • Dilek Dilli
 • Nurdan Fettah Dinlen
 • Derya Erdoğan
 • Ece Koyuncu
 • Ayşegül Zenciroğlu
 • Ayşe Karaman
 • Nurullah Okumuş
Med Bull Haseki 2017; 55: 74-77 DOI: 10.4274/haseki.3011
Deride Nodüler Lezyonlarla Seyreden Krukenberg Tümörü: Olgu Sunumu
 • Özden Demir
 • Selcan Cesur
 • Zeynep Karaali
Med Bull Haseki 2017; 55: 78-81 DOI: 10.4274/haseki.3095
Nadir Bir Olgu: Touraine Solente Gole Sendromu
 • Kamil Şahin
 • Nurcan Keskin Osmanoğlu
 • Hümeyra Öztürk Emre
 • Tarkan Kalkan
 • Murat Elevli
Med Bull Haseki 2017; 55: 82-84 DOI: 10.4274/haseki.3224

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar