Olgu Sunumu

Yetişkin Bir Hastada Duodenumun Malrotasyonuna Bağlı İntermitan Kusmaya Neden Olan Heterotaksi Polispleni Sendromu

10.4274/haseki.galenos.2019.4592

  • Tuba Selçuk Can
  • Behice Kaniye Yılmaz
  • Yıldıray Savaş

Gönderim Tarihi: 30.07.2018 Kabul Tarihi: 19.01.2019 Med Bull Haseki 2019;57(4):436-440

Heterotaksi sendromu (situs ambiguus), iç organların abdomen ve göğüs içerisinde anormal yerleşimi ile ilgili bir bozukluktur. Embriyonel dönemin erken gelişimsel bozukluğuna bağlı olup çoğu olgu sporadik olarak oluşur. Bu yazıda heterotaksi ile birlikte anormal yüksek orjinli sağ renal arter, preduodenal portal ven, intermitan semptomlara neden olan duodenumun üçüncü kısmının anormal oryantasyonu, intestinal ve kolonik segmentlerin anormal lokalizasyonu olan 43 yaşında bir kadın hastayı sunduk. Bilgilerimize göre, olgu heterotaksi sendromunda tanımlanan anomalilerin birlikteliğini gösteren ilk olgudur.

Anahtar Kelimeler: Heterotaksi, polispleni, situs ambiguus

Tam Metin (İngilizce)