Özgün Araştırma

Yenidoğan İşitme Tarama Sonuçlarımızın Değerlendirilmesi ve Önemi

10.4274/haseki.3469

  • Alaaddin Yorulmaz
  • Umut Genç
  • Fatma Hilal Yılmaz
  • Semra Küçüksümbül

Gönderim Tarihi: 11.10.2016 Kabul Tarihi: 29.10.2016 Med Bull Haseki 2017;55(2):111-118

Amaç:

Bu çalışmada, Konya Beyhekim Devlet Hastanesi’nde doğmuş tüm yenidoğanların işitme tarama sonuçlarını ve işitme kaybı olan bebeklerin risk faktörlerini güncel literatür eşliğinde paylaşmayı amaçladık.

Yöntemler:

Bu çalışmada, Ocak 2011-Nisan 2016 tarihleri arasında hastanemizde yenidoğan işitme tarama testi yapılan 13693 yenidoğan bebeğin sonuçları retrospektif olarak incelendi. İşitme tarama testi Geçici Uyarılmış Otoakustik Emisyonlar (TEOAE) yöntemi ile yapıldı. İkinci kez TEOAE testini geçemeyen bebeklere İşitsel Beyinsapı Cevabı (ABR) tarama testi ölçümleri yapıldı. Hastaların sosyodemografik, klinik özellikleri ve risk etmenleri değerlendirildi.

Bulgular:

İşitme tarama testi yapılan 13693 yenidoğan bebeğin 10987’si (%80,2) birinci TEOAE tarama testinden geçmiştir. İki bin iki yüz kırk (%16,3) yenidoğan bebeğe ikinci TEOAE tarama testi yapıldı ve 863 (%38,5) yenidoğan ikinci TEOAE testinden geçti. Bin yüz otuz dört (%93,3) yenidoğan bebek ABR testinden geçti. ABR tarama testinden geçemeyen 81 (%0,6) hastanın 62’sinde işitme kaybı olmadığı öğrenildi. Hastanemizde doğan bebeklerin 13’ünde işitme kaybı tesbit edildi.

Sonuç:

Ülkemizde birçok merkezde olduğu gibi, hastanemizde de yenidoğan işitme taraması rutin hale getirilmiş olup, işitme kaybının gerçek insidansının belirlenmesinde, erken tanı ve tedavisinde tedavide yenidoğanların takibi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Yenidogan, isitme tarama, otoakustik emisyon

Tam Metin (İngilizce)