Derleme

Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Yasal Sorumlulukları ve Örneklerle Malpraktis

  • Meryem Tahmaz
  • A. Baki Kumbasar

Med Bull Haseki 2008;46(2):52-56