Özgün Araştırma

Vücut Kitle İndeksinin Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarına Etkisi

  • Emrah Yürük
  • Murat Binbay
  • Erhan Sarı
  • Ahmet Müslümanoğlu
  • Ahmet Tefekli

Med Bull Haseki 2009;47(2):22-26