Özgün Araştırma

Türkiye'nin Doğusunda Yer Alan Bir Şehirde Aterosklerotik Kalp Hastalığı Risk Faktörlerinin Kesitsel Olarak İncelenmesi

  • Özgür Tanrıverdi

Med Bull Haseki 2007;45(4):193-197