Özgün Araştırma

Türkiye’de 2003-2016 Yılları Arasında En Çok Satılan Biyoteknolojik İlaçların Değerlendirilmesi

10.4274/haseki.galenos.2018.4566

  • Elif Hilal Vural
  • Esra Şafak Yılmaz
  • Güven Bektemür
  • İsmail Mert Vural
  • Banu Bayar
  • Hakkı Gürsöz

Gönderim Tarihi: 01.08.2018 Kabul Tarihi: 13.09.2018 Med Bull Haseki 2019;57(2):108-113

Amaç:

2003 ve 2016 yılları arasında en yüksek yıllık satış tutarı olan 100 ilaç, bu yıllarda toplam ilaç pazar değerinin dörtte birinden fazlasını oluşturmuştur. Çalışmamızda bu ilaçlar arasında biyoteknolojik ilaçların durumunu ve satışlarını incelemeyi amaçladık.

Yöntemler:

Tüm ilaçların yıllık ortalama değer esasına göre satış tutarları hesaplandı. En yüksek yıllık ortalama satışa sahip ilk 100 ilaç, araştırmaya dahil edildi. İleriye dönük kestirim yapmak için zaman serileri analizi kullanıldı.

Bulgular:

Biyoteknolojik ilaçlar, 2007 yılına kadar en yüksek on ilaç arasında yer almamışken, 2016 yılında biyoteknolojik ilaç satış değerinin ilk 10 ilaç içinde %82’ye ulaştığı görüldü. Ayrıca, ilk 100 ilaç içinde biyoteknolojik ilaç sayısı 2003’de 4 iken, 2016’da bu sayı 27’ye ulaşmıştır. İlk 10 ilaçta yer alan biyoteknolojik ilaçlar; 2003’te sadece 1 adet iken 2016’da ilk 10 ilacın 8’i biyoteknolojik ilaçtır.

Sonuç:

Biyoteknolojik ilaçların hem toplam ilaç piyasasında hem de yüksek miktarda satılan ilaç grubunda payı her yıl artmaktadır. Geri ödeme sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak için bu grup ilaçlar için yeni politikalar üretilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye’de ilaç pazarı, yüksek miktarda satış ilaçları, biyoteknolojik ilaçlar, sağlık politikası

Tam Metin (İngilizce)