Özgün Araştırma

Tonsillektomi ve/veya Adenoidektomi Yapılan Çocuklarda Preoperaktif ve Geç Postoperatif İmmunoglobulin Seviyelerinin Karşılaştırılıması

  • Bayram Veyseller
  • Fadlullah Aksoy
  • Haci Ömer Durmaz
  • Burak Ertaş
  • Abdullah Karataş
  • Fatma Gülüm İvgin Bayraktar
  • Hasan Demirhan
  • Yavuz Selim Yıldırım

Med Bull Haseki 2009;47(2):17-21