Özgün Araştırma

Tip 2 Diyabetik Hastaların Böbrek Fonksiyonlarında Yeni Endojen Biyogöstergelerin Geçerliliğinin Değerlendirilmesi

  • Savaş Öztürk
  • Fuat Şar
  • Fatma Aksak
  • Zuhal Sağlam
  • Mustafa Yenigün
  • Filiz B. Cömert
  • Macit Koldaş
  • Rümeyza Kazancıoğu

Med Bull Haseki 2008;46(2):57-62