Özgün Araştırma

Staphylococcus Aureus Suşlarında Metisilin Direnci ve E-Test ile Vankomisin MİK Değerlerinin Araştırılması

  • Semra Batı Kutlu
  • Kadriye Kart Yaşar
  • Gönül Şengöz
  • Denef Berzeg
  • Filiz Yıldırım
  • Özcan Nazlıcan

Med Bull Haseki 2007;45(4):213-217