Olgu Sunumu

Spontan Pnömotorakslı Bir Yenidoğanda Konjenital Kistik Adenoid Malformasyon ve Pulmoner Sekestrasyon Birlikteliği: Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi

10.4274/haseki.galenos.2018.4225

  • Burcu Cebeci
  • Tuğba Erener Ercan
  • Arslan Babayiğit
  • Esra Ağırgöl
  • Gökhan Büyükkale
  • Merih Çetinkaya

Gönderim Tarihi: 28.02.2018 Kabul Tarihi: 29.05.2018 Med Bull Haseki 2019;57(2):211-214

Konjenital bronkopulmoner malformasyonlar nadiren, konjenital lober amfizem, bronkojenik kist, konjenital kistik adenoid malformasyon (KKAM) veya pulmoner sekestrasyon (PS) şeklinde görülürler. KKAM yenidoğanlarda ikinci sıklıkla görülen konjenital akciğer malformasyonudur. Embriyolojik ve histolojik özelliklerine göre beş tipi mevcuttur. PS fonksiyonel olmayan akciğer kitlesi olarak tanımlanmaktadır. İntralober ve ekstralober olarak sınıflandırılmaktadır. KKAM ve pulmoner sekestrasyon birlikte nadiren görülmektedir. Özellikle tip 2 KKAM ve PS birlikteliğinin olduğu hibrid lezyonlarda klinik seyir daha kötü olabilmektedir. Burada, medikal ve cerrahi tedaviye rağmen ölen tip 2 KKAM ve PS birlikteliği olan erkek bir yenidoğan sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Konjenital kistik adenoid malformasyon, hibrid konjenital akciğer malformasyonu, yenidoğan, pulmoner sekestrasyon

Tam Metin (İngilizce)