Olgu Sunumu

Sezaryan Esnasında Saptanan Batın İçine Geniş Yayılımlı Abdominal Splenozis Olgusu

10.4274/haseki.galenos.2018.4507

  • Tayfun Bilgiç

Gönderim Tarihi: 22.06.2018 Kabul Tarihi: 22.06.2018 Med Bull Haseki 2019;57(3):325-327

Splenozis dalağın travması ya da dalak cerrahi esnasında dalak parçalarının ototransplantasyonudur. Bu durum patolojik bir süreç değildir. Bu çalışmada, sezaryen esnasında batın içinde ince barsaklar ve periton üzerinde yaygın olarak saptanan küçük kitlelerden bahsedilmektedir. Bu kitlelerden alınan biyopsi sonucu splenozis ile uyumlu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Splenozis, sezeryan, yaygın, intraabdominal

Tam Metin (İngilizce)