Olgu Sunumu

Senkron Bilateral Erkek Meme Kanseri: Nadir Bir Olgu

10.4274/haseki.galenos.2019.4301

  • Muzaffer Akıncı
  • Zehra Keklikkıran
  • Mürşit Dinçer

Gönderim Tarihi: 31.03.2019 Kabul Tarihi: 26.05.2019 Med Bull Haseki 2019;57(3):336-338

Erkek meme kanseri tüm meme kanseri olgularının %1’inden daha azını oluşturur ve erkeklerde görülen tüm kanserlerin %0,17 -%1,5’ini oluşturur. İnsidansı tüm erkek meme kanserlerinin %1.5 ila %2’sidir. Her yaştan erkeği etkileyebilmesine rağmen tanıdaki medyan yaşı 60-70 yıldır. Bu çalışmada bilateral/senkron erkek meme kanseri olgusu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Erkek meme kanseri, invaziv duktal karsinom, senkron tümör

Tam Metin (İngilizce)