Olgu Sunumu

Santral Sinir Sistemi Tutulumuyla Seyreden Henoch-Schönlein Purpurası Olgu Sunumu

  • Ahmet Omma
  • Adil Sünger
  • Yeşim Gürkan
  • Şamil Gerek
  • Aylin Ayer
  • Emre Osmanbaşoğlu
  • Hikmet Feyizoğlu
  • Makbule Ulusoy
  • Namık Yiğit
  • Zekai Kuyubaşı

Med Bull Haseki 2006;44(2):0-0