Olgu Sunumu

Rüptüre Olmuş 22 Haftalık Nonkomunikan Rudimanter Horn Gebelik

  • Selda Örnek Hanımoğlu
  • Nida Ergin
  • Derya Sivri Aydın
  • Hüsnü Görgen
  • Ahmet Çetin

Med Bull Haseki 2006;44(1):0-0