Olgu Sunumu

Prostatın Transüretral Rezeksiyonunda Nadir Bir Komplikasyon Olan Mesane Patlaması: İki Olgu Sunumu

10.4274/haseki.91885

  • Ömer Koraş
  • Sinan Avcı
  • Ali Erhan Eren
  • Mehmet Erhan Aydın

Gönderim Tarihi: 26.07.2017 Kabul Tarihi: 30.01.2018 Med Bull Haseki 2018;56(3):256-258

Transüretral girişimler, günlük klinik uygulamada yapılan yaygın ürolojik işlemlerdir. Transüretral rezeksiyon sırasında mesane patlaması çok nadir görülmektedir. İntravezikal patlama için altta yatan mekanizma ile ilgili çeşitli teoriler bulunmaktadır. Bu yazımızda transüretral prostat rezeksiyonu sırasında mesane rüptürü gelişen iki hastayı sunduk ve bu komplikasyonu nasıl önleyebileceğimizi tartıştık.

Anahtar Kelimeler: Mesane rüptürü, intravezikal patlama, transüretral rezeksiyon

Tam Metin (İngilizce)