Özgün Araştırma

Perkütan Nefrolitotomide İstenmeyen Yan Etkileri Öngören Etkenler

  • Yalçın Berberoğlu
  • Emrah Yürük
  • Erhan Sarı
  • Abdulkadir Tepeler
  • Mahir Seyrek
  • Muzaffer Akçay
  • Ahmet Yaser Müslümanoğlu

Med Bull Haseki 2008;46(2):66-72