Olgu Sunumu

Peritoneal Karsinomatozisi Taklit Eden Florid Diffüz Peritoneal Desiduozis: Olgu Sunumu

10.4274/haseki.2943

  • Nurhan Erzurumluoğlu
  • Aytül Sargan
  • Selver Özekinci
  • Fetin Rüştü Yıldız

Gönderim Tarihi: 11.01.2016 Kabul Tarihi: 15.01.2016 Med Bull Haseki 2016;54(2):120-123

Desiduozis ektopik bir bölgede desidual dokunun varlığı olarak tanımlanır ve taklit edebileceği daha endişe verici diğer durumlardan ayırt edilmelidir. Ektopik desidua genellikle uterus, serviks, tubalar, overlerde görülür. Peritoneal lokalizasyon daha nadirdir. Genellikle postpartum dört-altı haftalar arasında geriler. Peritoneal desiduozisin klinik ve radyolojik bulgularla, maligniteyi taklit edebilmesi nedeniyle bu olguyu sunmak istedik.

Anahtar Kelimeler: Desiduozis, ektopik desidua, peritoneal karsinomatozis

Tam Metin (İngilizce)