Olgu Sunumu

Perikarditin Eşlik Ettiği Atrial Septal Defektli Bir Ailevi Akdeniz Ateşi Olgusu

  • Makbule Ulusoy
  • Aylin Ayer
  • Yeşim Gürkan
  • Gezmiş Kimyon
  • Emre Osmanbaşoğlu
  • Hikmet Feyizoğlu
  • Namık Yiğit
  • Adil Sünger
  • Zekai Kuyubaşı

Med Bull Haseki 2006;44(1):0-0