Özgün Araştırma

Over Tümörlerinde Malignite Potansiyelinin Belirlenmesinde Serum D-Dimer Düzeylerinin Rolü

  • Mukadder Tayhan
  • Ahmet Çetin
  • Pınar Çilesiz Göksedef
  • Hüsnü Görgen
  • Murat Api

Med Bull Haseki 2006;44(4):0-0