Olgu Sunumu

Osteomiyeliti Taklit Eden Meme Kanseri Metastazı

10.4274/haseki.galenos.2020.5666

  • Deniz Hancı
  • Onur Üstün
  • Şelale Dinç

Gönderim Tarihi: 08.10.2019 Kabul Tarihi: 09.01.2020 Med Bull Haseki 2020;58(2):211-215

On altı yıl önce geçirilmiş meme kanseri hikayesi mevcut olan 80 yaşındaki hasta malnütrisyon, sağ yanağın şişmesi ve parestezisiyle başvurdu. Bilgisayarlı tomografide sağ mandibulada lizis bulunmayan osteoskleroz ve komşu dokularda şişlik izlendi. Bu radyolojik bulgular meme kanseri metastazından çok primer kronik osteomiyelit ile uyumluydu. Tanı için biyopsi alındı. Bu olgu sunumunda 16 yıl önce geçirilmiş meme kanserinden mandibulaya primer kronik osteomiyeliti taklit eden metastaz olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Osteomiyelit, meme kanseri metastazı, mandibula

Tam Metin (İngilizce)