Özgün Araştırma

Çocuklarda Perioperatif Hipoterminin Önlenmesinde Sıcak Hava Üfleme Sistemleri ile İntravenöz Sıvı Isıtıcıların Karşılaştırılması

10.4274/haseki.galenos.2018.4784

  • Hüseyin Erdoğan
  • Canan Tülay Işıl
  • Hacer Şebnem Türk
  • Gülben Ergen
  • Sibel Oba

Gönderim Tarihi: 20.10.2018 Kabul Tarihi: 02.12.2018 Med Bull Haseki 2019;57(3):225-231

Amaç:

Altı yaş altı çocuk hastalarda intravenöz kan-sıvı ısıtma ve zorlamalı hava ısıtma sistemlerinin perioperatif hipoterminin önlenmesinde etkinliğini karşılaştırmayı amaçladık.

Yöntemler:

Elektif cerrahi geçiren 0-6 yaş arası 200 çocuk çalışmaya alındı. Grup 1 hastaları ameliyathanede zorlamalı hava ısıtma sistemi ile ısıtıldı. Grup 2 hasta operasyon odasında intravenöz sıvı-kan ısıtma sistemleri ile ısıtıldı. Operasyon süresince Kalp atış hızı, SpO2, Tidal CO2 ve özofagus sıcaklığı değerleri 10 dakikalık aralıklarla kaydedildi. Kurtarma ısıtıcısı gereken hasta sayısı, başlangıç ısısı ve kurtarıcı ısıtıcı süresi kaydedildi. Anestezi süresi, operasyon süresi, iyileşme zamanı kaydedildi.

Bulgular:

Gruplar ortalama ameliyathane sıcaklığı ve vücut ısısı açısından karşılaştırıldı ve gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. Ek kurtarıcı ısıtıcı ihtiyacı ve kurtarıcı ısıtıcı ihtiyacının zamanı için gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Kurtarıcı ısıtıcıya ihtiyaç duyan hastalarda iyileşme süresi uzadı ve bu ilişki istatistiksel olarak anlamlıydı. Operasyon süresi ile kurtarıcı ısıtıcı ihtiyacının süresi arasında % 99’luk bir güven ile pozitif korelasyon vardı ve istatistiksel olarak anlamlıydı.

Sonuç

Pediyatrik hastalarda i.v. sıvı ısıtma sistemleri, perioperatif hipotermiden kaçınmak için zorlamalı hava ısıtma sistemleri kadar etkilidir.

Anahtar Kelimeler: Zorlamalı hava ısıtma, sıvı ısıtma, çocuk hasta, perioperatif hipotermi

Tam Metin (İngilizce)