Özgün Araştırma

Nefrotik Sendromlu 100 Olguda Klinik, Laboratuar ve Prognostik Faktörlerin Değerlendirilmesi

  • Ömer Saltan
  • Nilgün Selçuk Duru
  • Murat Elevli
  • Emel Ataoğlu
  • Macit Koldaş

Med Bull Haseki 2006;44(2):0-0