Özgün Araştırma

Morgagni Hernisi Cerrahi Tedavisinde Anterior Mini Torakotomi Yoluyla Transtorasik Yaklaşım

  • Adalet Demir
  • Adnan Sayar
  • Barış Medetoğlu
  • Mehmet Zeki Günlüoğlu
  • Hasan Volkan Kara
  • Seyyit İbrahim Dinçer

Med Bull Haseki 2009;47(2):27-30