Olgu Sunumu

Maksiller Odontojenik Miksoma Olgusu

  • Bayram Veyseller
  • Fadlullah Aksoy
  • Fatma Gülüm İvgin Bayraktar
  • Yavuz Selim Yıldırım
  • Nilgün Demirbağ

Med Bull Haseki 2009;47(2):43-45