Özgün Araştırma

Laringoskopi ve Trakeal Entübasyona Karşı Gelişen Hemodinamik Cevapların Azaltılmasında Deksmedetomidin ve Esmololün Etkinliğinin Karşılaştırılması

  • Sinan Uzman
  • Kadir İdin
  • Ali Dirik
  • Aytül Taş
  • Mehmet Toptaş
  • Gökhan Gedikli
  • Gülşen Bican

Med Bull Haseki 2008;46(2):73-78