Derleme

Kronik Böbrek Yetersizliğinde Güncelleme ve Hipertansiyon Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar: Yüksek Dozda Renin-Anjiotensin-Aldosteron Sistemi Blokajı

  • Zeki Aydın
  • Savaş Öztürk

Med Bull Haseki 2009;47(2):1-4