Olgu Sunumu

Koruyucu Halkası Sağlamken Çıkık Gelişen Kısıtlayıcı Total Kalça Protezi Olgusu

10.4274/haseki.galenos.2019.5000

  • Doğan Atlıhan
  • Fatih Günaydın

Gönderim Tarihi: 27.12.2018 Kabul Tarihi: 17.06.2019 Med Bull Haseki 2019;57(4):445-447

Kalça çıkığı total kalça protezi (TKP) sonrası görülen en sık komplikasyonlardan biridir. Bu istenmeyen komplikasyonlarla karşılaşmamak için çıkık riskinin artmış olduğu hastalarda sıklıkla kısıtlayıcı sistemler kullanılmaktadır. Kısıtlayıcı sistem ile TKP yapılan ve sonrasında koruyucu halkası sağlam olduğu halde kalça çıkığı gelişen iki hasta olgu sunumu olarak paylaşıldı. Hastalardan bir tanesi revizyon ameliyatını kabul etmedi, diğeri ise kliniğimizde opere edildi. Opere edilen hastada kısıtlayıcı liner malrotasyonuna bağlı sıkışma ve liner aşınması gözlendi. Kısıtlayıcı linerin uygun yerleştirilmesi bu ameliyatlarda hayati öneme sahip, aksi takdirde liner aşınması ve kalça çıkığı ile karşılaşılabilir. İmplant üreticisinin yönergelerine uymak gereklidir. Ancak bu kadar küçük bir yerleştirme hatasının bu kadar büyük sonuçları olması implantın bir dezavantajı olarak görülebilir. Zira ameliyat sırasında uygun polietilen liner rotasyonunu belirlemek oldukça zor olabilir. Bu yüzden doğru yerleşim açısının daha geniş bir aralıkta olması uygun olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kalça, protez, çıkık, kısıtlayıcı

Tam Metin (İngilizce)