Özgün Araştırma

Kolposkopi Ünitesine Başvuran Hastaların Demografik Analizi

  • Bestami Özsoy
  • Ali Galip Zebitay
  • Levent Yaşar
  • Şener Yalçınkaya
  • Süha Sönmez

Med Bull Haseki 2007;45(4):203-207