Olgu Sunumu

Katarakt Cerrahisi Sırasında Göz İçi Basınç Artışına Bağlı Gelişen Nonarteritik İskemik Optik Nöorapati Olgusu

10.4274/haseki.35744

  • Sadık Etka Bayramoğlu
  • Nihat Sayın
  • Mehmet Erdoğan
  • Dilbade Yıldız Ekinci

Gönderim Tarihi: 23.03.2017 Kabul Tarihi: 02.05.2017 Med Bull Haseki 2017;55(3):243-247

Romatoid artrit tanılı 46 yaşında erkek hastaya subkapsüler katarakt nedeni ile katarakt cerrahisi uygulandı. İki yan port insizyonu sonrası göz içi basıncında (GİB) artış saptandı. %20 mannitol 300 cc tedavisine rağmen, GİB yüksekliği 30 dakika devam etti. GİB, yan portların arka yüzeyine 25 G kanül ile bası uygulanarak düşürüldü. Cerrahinin diğer aşamaları sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Cerrahi sonrası birinci gün, peroperatif GİB artışı sonucu geliştiği düşünülen nonarteritik iskemik optik nöropati (NAİON) tanısı konuldu. NAİON gibi görmeyi tehdit edebilecek beklenmedik komplikasyonlardan kaçınmak için katarakt cerrahları, GİB düşürücü basit manevraları her zaman hatırlamalı ve hızlıca uygulamalıdırlar. Ek olarak, küçük çukurluk/disk oranına sahip sıkışık optik disk başı olan hastalar veya diğer gözde geçirilmiş NAİON öyküsü bulunan hastalarda, peroperatif ve peroperatif göz içi basıncı özenle takip edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Katarakt cerrahisi,optik nöropati,komplikasyon

Tam Metin (İngilizce)