Olgu Sunumu

Karaciğer ve Aksiller Bölgeden Ultrasonografi Yardımıyla İki İğnenin Çıkarılması: Güncel Literatür Taraması ile Birlikte Olgu Sunumu

10.4274/haseki.galenos.2020.6109

  • Sabri Demir
  • Gülşah Bayram Ilıkan
  • Ahmet Ertürk
  • Vildan Selin Şahin
  • Can İhsan Öztorun
  • Doğuş Güney
  • Elif Emel Erten
  • Müjdem Nur Azılı
  • Emrah Şenel

Gönderim Tarihi: 27.03.2020 Kabul Tarihi: 09.06.2020 Med Bull Haseki 2020;58(4):390-394

Yabancı cisimlerin (YC) yutulması çocuklarda ciddi bir sorundur. Az sayıda yabancı cisim yutulduktan sonra gastrointestinal sistemden periton boşluğuna veya karın içinde bulunan karaciğer gibi solid organlara göç eder. Bu YC’lerin cerrahi olarak çıkarılmalarında floroskopi ve ultrasonografi (US) gibi görüntüleme teknikleri kullanılmaktadır. Uzun süren müdahalelerde, floroskopi sırasında ortama yayılan radyasyon hem sağlık personeli hem de çocuk hastalar için istenmeyen bir durumdur. Bu olgu sunumunda, 11 yaşında bir erkek çocuğundan, biri karaciğerden diğeri sol aksiller bölgeden iki dikiş iğnesinin US yardımıyla çıkarılmasıyla ilgili klinik deneyimimizi paylaşmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Yabancı cisim, çocuklar, ultrasonografi, karaciğer, aksiller bölge

Tam Metin (İngilizce)