Özgün Araştırma

İstanbul’da Yaşayan Sağlıklı Çocuklarda Potansiyel Patojen Bakterilerin Nazofarengeal Taşıyıcılığın Araştırılması

10.4274/haseki.galenos.2020.6518

  • Nevriye Gönüllü
  • Sevilay Yıldız
  • Okan Aydoğan
  • Zeynep Taner
  • Sinem Özdemir
  • Selcan Akyol
  • Halit Tokman
  • Fatma Köksal Çakırlar

Gönderim Tarihi: 01.09.2020 Kabul Tarihi: 26.11.2020 Med Bull Haseki 2020;58(5):470-476

Amaç:

Bu çalışmada sağlıklı 1-7 yaş çocuklarda (Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis başta olmak üzere) potansiyel patojen bakterilerin nazofaringeal taşıyıcılık prevalansının ve bunu etkileyen risk faktörlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır

Yöntemler:

Bu kesitsel çalışmaya İstanbul Avrupa yakasından (10 farklı birimden) 1-7 yaş grubu toplam dört yüz kırk beş sağlıklı çocuk dahil edildi. İzole edilen mikroorganizmalar standart laboratuvar yöntemleri ile tanımlanarak elde edilen sonuçlar değerlendirildi. Ayrıca, nazofaringeal taşıyıcılık prevalansını etkileyen risk faktörleri değerlendirildi.

Bulgular:

Çalışılan örneklerin 139’u (%31,2) pozitifti. S. pneumoniae iki (%0,4), H. influenzae 50 (%11,2); bunlardan tip b 10 (%2,2), Haemophilus parainfluenzae 10 (%2,2), M. catarrhalis 14 (%3,1), S. aureus 35 (%7,9), A grubu β hemolitik streptokok (Streptococcus pyogenes) 13 (%2,9), B Grubu streptokok (S. agalactiae) 18 (%4,0), Non A Non B streptokok 16 (%3,6) oranlarında tespit edildi. Farklı yerlerden elde edilen sonuçlarda, patojen yoğunluğunun ve çeşitliliğinin değişken olduğu görüldü.

Sonuç:

Çalışmamızda tespit edilen nazofaringeal taşıyıcılık oranları bu konuda yapılmış bazı çalışmalara göre düşük bulundu. Ancak örnek alınan farklı kurumlar tek tek değerlendirildiğinde, mevcudu fazla ve bina özellikleri kötü olan yerlerde (kalabalık, küçük, havalandırılması iyi yapılamayan, sağlıksız binalar) oranın %45,9’a kadar ulaştığı görüldü. H. influenzae taşıyıcılığında ise 2-3 yaş grubunda en yüksek oranı %33,3 olarak tespit edildi. Bu tür çalışmaların sonuçları bölgeye, örnekleme sıklığına, bireysel ve sosyal faktörlere göre değişiklik göstermektedir. Daha sağlıklı sonuçlara ulaşmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Nazofaringeal taşıyıcılık, potansiyel patojen bakteriler, S. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis, aşılanmış sağlıklı çocuklar, risk faktörleri

Tam Metin (İngilizce)