Olgu Sunumu

Çift Toplayıcı Sistemi Olan Bir Olguda Ektopik Üreter: Nadir Bir İnkontinans Sebebi

  • Abdulkadir Tepeler
  • Cem Kezer
  • Ünsal Özkuvancı
  • Serkan Aslan
  • Mustafa Diker
  • Gafur Doğdu
  • Ahmet Yaser Müslümanoğlu

Med Bull Haseki 2007;45(4):225-228